Zwalnianie systemu Windows XP


(Qzzy Rm) #1

Witam. Mam problem dotyczący pracy mojego komputera. Ostatnio zoczął potwornie zwalniać. Moje parametry techniczne to:

Procesor: Intel Celeron 1111 MHz

Pamięć RAM: 256 MB SDRAM PC133

Karta Graficzna: GeForce 2 64 MB RAM

A oto log z HiJacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:59:02, on 2006-01-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

F:\zainstalowane programy\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

F:\zainstalowane programy\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

F:\zainstalowane programy\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ntsys32.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\Pawel\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Net

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_14.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: {A20CC53E-61FE-4788-85FF-A0F9C9B4C2A9} - {93989C8B-BD5F-4783-A470-EB07F08E83C7} - C:\WINDOWS\system32\winapic32.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - (no file)

O2 - BHO: {92E1B3F7-0546-421E-9835-904D25B7BA66} - {C4F147D7-BF25-488E-A12B-EFD43E7029BF} - (no file)

O3 - Toolbar: Windows Updates - {A20CC53E-61FE-4788-85FF-A0F9C9B4C2A9} - C:\WINDOWS\system32\msiedp32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ntsysl] C:\WINDOWS\system32\ntsysl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NewDotNet\newdotnet7_14.dll,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{027A06E9-F5BF-4F3F-AEE5-166258EA8D2C}: NameServer = 194.204.159.1,192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1E8A0803-3170-4E63-ADF0-F9512B0527FC}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1E8A0803-3170-4E63-ADF0-F9512B0527FC}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{027A06E9-F5BF-4F3F-AEE5-166258EA8D2C}: NameServer = 194.204.159.1,192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{027A06E9-F5BF-4F3F-AEE5-166258EA8D2C}: NameServer = 194.204.159.1,192.168.0.1

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - F:\zainstalowane programy\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Canaletto) #2

Na początek proponuję zdefragmentować dysk.

Potem zainstaluj RegCleaner i usuń zbędne wpisy w rejestrze.


(Qzzy Rm) #3

Więc jeszcze wczoraj w nocy zrobiłem skanowanie odkurzaczem i znalazło folder-szpieg o nazwie New.Net. Odkurzacz nie chciał go usunąć więc spróbowałem HiJackiem i też nic. Zrobiłem w końcu skanowanie spybotem S&D i znalazł Syware. Było to bodajrze 15 niprawidłowych wpisów. Usunęło 12 z nich a reszte po restarcie systemu. teraz już wszystko jest w pożądku ale dalej z deczka wolno się ładują np foldery i inne żeczy. RegCleanera mam i zaraz zrobie skanowanko.mam też registry rapair ale jego data ważności na shareware się już skończyła więc muszę pobrać od nowa.


(Gutek) #4

Daj nowy log z Hijacka czy na pewno usunoles NewDotNet i inny syf :wink:


(Qzzy Rm) #5

Oto i aktualny log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:28:05, on 2006-01-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

F:\zainstalowane programy\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

F:\zainstalowane programy\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

F:\zainstalowane programy\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\ntsys32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\Pawel\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Net

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: {A20CC53E-61FE-4788-85FF-A0F9C9B4C2A9} - {93989C8B-BD5F-4783-A470-EB07F08E83C7} - C:\WINDOWS\system32\winapic32.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - (no file)

O2 - BHO: {92E1B3F7-0546-421E-9835-904D25B7BA66} - {C4F147D7-BF25-488E-A12B-EFD43E7029BF} - (no file)

O3 - Toolbar: Windows Updates - {A20CC53E-61FE-4788-85FF-A0F9C9B4C2A9} - C:\WINDOWS\system32\msiedp32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ntsysl] C:\WINDOWS\system32\ntsysl.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{027A06E9-F5BF-4F3F-AEE5-166258EA8D2C}: NameServer = 194.204.159.1,192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1E8A0803-3170-4E63-ADF0-F9512B0527FC}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1E8A0803-3170-4E63-ADF0-F9512B0527FC}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{027A06E9-F5BF-4F3F-AEE5-166258EA8D2C}: NameServer = 194.204.159.1,192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{027A06E9-F5BF-4F3F-AEE5-166258EA8D2C}: NameServer = 194.204.159.1,192.168.0.1

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - F:\zainstalowane programy\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Mam nadzieje że więcej chłamu tam nie ma


(Gutek) #6

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Poobierz i zrob update Ewido

http://www.searchengines.pl/phpbb203/lo ... 16762.html


(Qzzy Rm) #7

No i mam kolejny problem. Jak wchodze do awaryjnego bez sieci to po załadowaniu wyboru użytkownika komputer samoczynnie sie resetuje. Może mógłbym wykonać to co mi powiedzieliście w trybie normalnym?? Mam nadzieję że i na to znajdziecie radę, bo mój komputer jest w kiepskiej formie.


(Gutek) #8

Użyj Pocket Killbox. Zaznaczasz opcję Delete on Reboot oraz All Files i w polu Full Path of File to Delete wklejasz ścieżki

C:\WINDOWS\System32\ntsys32.exe

C:\WINDOWS\System32\winapic32.dll

C:\WINDOWS\System32\msiedp32.dll

C:\WINDOWS\System32\ntsysl.exe i naciskasz X czerwony. Program poprosi o reset kompa ... czyli resetujesz.