Zwolnienie działania komputera-trojany


(tunele) #1

Zwolnienie działania komputera.Antywirus wykrywa trojany ale ciągle one powracają.

Czy mogę w stawić na forum logi jako wypowiedz?

Strona http://wklej.org/ nie chce mi się wyświetlić w przeglądarce.


(Leon$) #2

Daj logi HijackThis i Combofix wklej w

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?f=16&t=36654

:slight_smile:


(tunele) #3
ComboFix 08-02.05.1 - B 2008-02-09 9:31:43.3 - [color=red][b]FAT32[/b][/color]x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.48.1045.18.207 [GMT 1:00]

Running from: O:\ComboFix.exe


[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED [/b][/color]

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\WINDOWS\system32\mljihff.dll

C:\WINDOWS\system32\pmkhg.dll

C:\WINDOWS\system32\awtqoom.dll

C:\WINDOWS\system32\awtsrst.dll

C:\WINDOWS\system32\awtssro.dll

C:\WINDOWS\system32\awttsqr.dll

C:\WINDOWS\system32\awtuvtq.dll

C:\WINDOWS\system32\awtuvww.dll

C:\WINDOWS\system32\byxvspn.dll

C:\WINDOWS\system32\byxvurs.dll

C:\WINDOWS\system32\byxwuur.dll

C:\WINDOWS\system32\byxwwtu.dll

C:\WINDOWS\system32\byxwxyy.dll

C:\WINDOWS\system32\cbxutqq.dll

C:\WINDOWS\system32\cbxwtrr.dll

C:\WINDOWS\system32\cbxxxvs.dll

C:\WINDOWS\system32\cbxyxww.dll

C:\WINDOWS\system32\ddcabbb.dll

C:\WINDOWS\system32\ddcdcca.dll

C:\WINDOWS\system32\efcaayw.dll

C:\WINDOWS\system32\efcawtr.dll

C:\WINDOWS\system32\efcywut.dll

C:\WINDOWS\system32\gebbbba.dll

C:\WINDOWS\system32\gebcyvv.dll

C:\WINDOWS\system32\ghkmp.ini

C:\WINDOWS\system32\ghkmp.ini2

C:\WINDOWS\system32\hggdcyv.dll

C:\WINDOWS\system32\hggeeff.dll

C:\WINDOWS\system32\hggfgeb.dll

C:\WINDOWS\system32\hgghhee.dll

C:\WINDOWS\system32\iifdbxv.dll

C:\WINDOWS\system32\jkkhhec.dll

C:\WINDOWS\system32\jkkhhih.dll

C:\WINDOWS\system32\jkkiihe.dll

C:\WINDOWS\system32\jkkjjif.dll

C:\WINDOWS\system32\jkklifc.dll

C:\WINDOWS\system32\khfcaab.dll

C:\WINDOWS\system32\khfdbby.dll

C:\WINDOWS\system32\khfeecb.dll

C:\WINDOWS\system32\ljjgdda.dll

C:\WINDOWS\system32\ljjkkkl.dll

C:\WINDOWS\system32\mljhgdd.dll

C:\WINDOWS\system32\mljihff.dll

C:\WINDOWS\system32\mljkijj.dll

C:\WINDOWS\system32\nnnklig.dll

C:\WINDOWS\system32\nnnlkhe.dll

C:\WINDOWS\system32\nnnnolk.dll

C:\WINDOWS\system32\opnnlig.dll

C:\WINDOWS\system32\opnoopo.dll

C:\WINDOWS\system32\pmkhg.dll

C:\WINDOWS\system32\pmnopqo.dll

C:\WINDOWS\system32\qomjiji.dll

C:\WINDOWS\system32\qomkigg.dll

C:\WINDOWS\system32\qomlkjh.dll

C:\WINDOWS\system32\qomlmll.dll

C:\WINDOWS\system32\qommkhf.dll

C:\WINDOWS\system32\rqrpqol.dll

C:\WINDOWS\system32\rqrrqrp.dll

C:\WINDOWS\system32\ssqnljh.dll

C:\WINDOWS\system32\ssqppmn.dll

C:\WINDOWS\system32\tuvsqnn.dll

C:\WINDOWS\system32\tuvsrst.dll

C:\WINDOWS\system32\tuvtttt.dll

C:\WINDOWS\system32\tuvvuvw.dll

C:\WINDOWS\system32\tuvwwvw.dll

C:\WINDOWS\system32\urqnmmk.dll

C:\WINDOWS\system32\vtuutuv.dll

C:\WINDOWS\system32\wvurpnn.dll

C:\WINDOWS\system32\wvuursr.dll

C:\WINDOWS\system32\wvuvwxy.dll

C:\WINDOWS\system32\xxyyyxx.dll

C:\WINDOWS\system32\yayaxxu.dll

C:\WINDOWS\system32\yayayxx.dll

C:\WINDOWS\system32\yayxvss.dll

C:\WINDOWS\system32\yayyayw.dll


.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-01-09 to 2008-02-09 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2008-02-09 09:05 . 2008-02-09 09:05

[code] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 14:14, on 08-02-09 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE E:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe E:\Luty 2005\Kalendarz XP\Kalendarz.exe E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe Q:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe C:\Program Files\Opera\Opera.exe C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe D:\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE C:\WINDOWS\msagent\AgentSvr.exe S:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\B\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.172\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/ O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKCU..\Run: [ares] "O:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray O4 - Startup: Skrót do ashDisp.lnk = E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = E:\Luty 2005\Kalendarz XP\Kalendarz.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International* O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g\_bin/pl/poker\_2\_0\_0\_43.cab O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.0_03) - O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g\_bin/pl/snooker\_2\_0\_0\_30.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{00A04FB0-AF6C-4DBE-AEFC-275368B21979}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{00A04FB0-AF6C-4DBE-AEFC-275368B21979}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164 O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Unknown owner - n:\Program Files\Ares\chatServer.exe (file missing) O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - E:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe


(Gutek) #4

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Wklej do Notatnika:

File::

C:\kmd.exe

C:\WINDOWS\system32\iifefde.dll.vir

C:\WINDOWS\system32\vtusrrr.dll.vir

C:\WINDOWS\desctemp.dat

C:\WINDOWS\system32\WinPrint.exe

C:\WINDOWS\system32\NTSpool.exe


Folder::

C:\Program Files\ConnectionServices


Driver::

sddp_Eng

mdxgthkn

ntportio


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{6D7B211A-88EA-490c-BAB9-3600D8D7C503}]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\run]

"NTSpool"=-

"Windows Printing Driver"=-

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo


(tunele) #5

http://wklej.org/id/320b7ef656


(Gutek) #6

Wklej do Notatnika:

Driver::

"MicroSoft Media Tools"

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Pobierz program SDFix

-


(tunele) #7

http://wklej.org/id/0382559695


(Gutek) #8

Juz powino być ok, chociaz zrób jeszcze tak - Prawoklik na Mój Komputer>>>>Właściwości>>Przywracanie systemu>> wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Zrób restart i włącz przywracanie systemu :slight_smile:


(tunele) #9

Wielkie dzięki za pomoc ,komputer znowu śmiga jak sarenka.

Chciałem jeszcze zapytać o te wpisy:

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

To chyba resztki po jakiś programach.

Usuwam te wpisy ale gdy uruchamiam komputer to znowu powracają.

Czy można te wpisy usunąć na stałe jeśli tak to jak?


(Leon$) #10

Pierwszy wpis jest od Nvidii zostaw go

drugi jest od języka możesz to wyłączyć w opcjach regionalnych i językowych >> języki >> szczegóły >> zaawansowane >> zaznacz Wyłącz zaawansowane usługi tekstowe >> potwierdź

:slight_smile: