Zwolniona praca komputera+problemy z internetem


(Okata84) #1

mam problem z komputerem znajomych (laptop), ktory w pewnym momencie przestal poprawnie funkcjonowac i do tego nie chce otworzyc zadnej strony w IE, mimo ze siec bezprzewodowa jest wlaczona.

wklejam loga, mam nadzieje, ze nie popelniam jakichs bledow, jesli tak, to prosze mnie poprawic, bo pisze tu pierwszy raz :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:59:52, on 23/06/2007

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\IFXSPMGT.exe

C:\WINDOWS\system32\IFXTCS.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\ProtectTools\Embedded Security Software\PSDsrvc.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgfwsrv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\HPQ\IAM\bin\asghost.exe

C:\Program Files\ProtectTools\Embedded Security Software\PSDrt.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

C:\PROGRA~1\BTTOTA~1\Help\SMARTB~1\BTHelpNotifier.exe

C:\Program Files\btbb_wcm\McciTrayApp.exe

C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ybrwicon.exe

C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ycommon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\program files\internetcalls.com\internetcalls\internetcalls.exe

C:\PROGRA~1\HPQ\Shared\HPQTOA~1.EXE

C:\Program Files\BT Total Broadband 210\Help\bin\mpbtn.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\PROGRA~1\Motive\ASSTCO~1\MOTIVE~1.EXE

C:\Program Files\BT Total Broadband 210\Help\bin\BTHelp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hp.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://uk.red.clientapps.yahoo.com/customize/btyahoo/defaults/su/*http://uk.search.yahoo.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://uk.red.clientapps.yahoo.com/customize/btyahoo/defaults/sb/*http://uk.docs.yahoo.com/info/bt_side.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://uk.red.clientapps.yahoo.com/customize/btyahoo/defaults/sp/*http://uk.search.yahoo.com/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.red.clientapps.yahoo.com/customize/btyahoo/defaults/su/*http://uk.search.yahoo.com/

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: CIEIntegrator Object - {D3B4C621-6024-410B-9F0F-22CBD6981F5E} - C:\Program Files\AVSystemCare\Addons\popupg.dll (file missing)

O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll

O2 - BHO: SidebarAutoLaunch Class - {F2AA9440-6328-4933-B7C9-A6CCDF9CBF6D} - C:\Program Files\Yahoo!\browser\YSidebarIEBHO.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: RX Toolbar - {25D8BACF-3DE2-4B48-AE22-D659B8D835B0} - C:\Program Files\RXToolBar\RXToolBar.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\PROGRA~1\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\BTTOTA~1\Help\SMARTB~1\BTHelpNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [btbb_wcm_McciTrayApp] C:\Program Files\btbb_wcm\McciTrayApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [YBrowser] C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ybrwicon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearFlix] "C:\Program Files\BearFlix\BearFlix.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\ypager.exe -quiet

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [InternetCalls] "C:\program files\internetcalls.com\internetcalls\internetcalls.exe" -nosplash -minimized

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BT Broadband Desktop Help.lnk = C:\Program Files\BT Total Broadband 210\Help\bin\matcli.exe

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BT Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} - 

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\common\yinsthelper.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - C:\Program Files\RXToolBar\sfcont.dll

O20 - Winlogon Notify: IfxWlxEN - C:\WINDOWS\SYSTEM32\IfxWlxEN.dll

O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Firewall (AVGFwSrv) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgfwsrv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\IFXSPMGT.exe

O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - C:\WINDOWS\system32\IFXTCS.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~2.EXE

O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe

O23 - Service: Personal Secure Drive Service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - C:\Program Files\ProtectTools\Embedded Security Software\PSDsrvc.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: YPCService - Yahoo! Inc. - C:\WINDOWS\system32\YPCSER~1.EXE]

(Agatonster) #2

okata

Przeczytaj i zastosuj się do zaleceń w tym temacie

Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie, a log objąć tagami


(qrczak13) #3

Usuń w HJT.

Po wykonaniu w/w daj log z ComboFix.


(Okata84) #4

zrobilam, jak powiedziales, i co???

"Administrator" - 2007-06-23 20:47:07 - ComboFix 07-06-23.5 - Service Pack 2 NTFS  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Desktop\internet.lnk

C:\WINDOWS\system32\msxml3a.dll

C:\WINDOWS\system32\nsjbwcivk.dat

C:\WINDOWS\system32\nsjbwcivk.exe

C:\WINDOWS\system32\nsjbwcivk_nav.dat

C:\WINDOWS\system32\nsjbwcivk_navps.dat

C:\WINDOWS\system32\nvs2.inf((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-05-23 to 2007-06-23 )))))))))))))))))))))))))))))))2007-06-23 20:44	49,152	--a------	C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-06-23 20:25	9,216	--a------	C:\WINDOWS\system32\avgwlntf.dll

2007-06-23 20:15	
 [color=darkblue][size=75][i][b]Złączono Posta[/b]: 23.06.2007 (Sob) 20:58[/i][/size][/color]

jeszcze powstal mi plik ComboFix-quarantined -files

[code] 2002-02-21 19:56 24576 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\msxml3a.dll.vir 2007-02-10 18:32 104 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\DOCUME~1\ADMINI~1\Desktop\Internet.lnk.vir 2007-05-21 19:15 22 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\nvs2.inf.vir 2007-06-09 10:02 407552 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\nsjbwcivk.exe.vir 2007-06-23 19:22 254865 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\nsjbwcivk_nav.dat.vir 2007-06-23 20:48 1122 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\nsjbwcivk_navps.dat.vir 2007-06-23 20:48 4523 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\nsjbwcivk.dat.vir Folder PATH listing Volume serial number is 7114-8B55 C:\QOOBOX ---Quarantine +---C | +---DOCUME~1 | | ---ADMINI~1 | | ---Desktop | | Internet.lnk.vir | | | ---WINDOWS | ---system32 | msxml3a.dll.vir | nsjbwcivk.dat.vir | nsjbwcivk.exe.vir | nsjbwcivk_nav.dat.vir | nsjbwcivk_navps.dat.vir | nvs2.inf.vir | ---Registry_backups


(Slake1) #5

Foldery na czerwono usuń ręcznie w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu.

Przeskanuj zawartośćtego folderu na http://virusscan.jotti.org i podaj wynik skanowania.


(Okata84) #6

wyszlo found nothing, ale chyba juz jest ok, przynajmniej w miare, bo wszystko zaczelo chodzic normalnie :wink:

dziekuje! !!

Złączono Posta : 23.06.2007 (Sob) 21:49

a tak przy okazji, nie wiem czy znowu nie podpadne Adminowi :))

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:46:40, on 2007-06-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgfwsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OUTLOOK.EXE

D:\programy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/sezam/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrlp.cab

O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgwlntf.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe

O23 - Service: AVG Firewall (AVGFwSrv) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgfwsrv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

(Slake1) #7

Log czysty :wink:


(Okata84) #8

kurcze, ale szybka odpowiedz :slight_smile:

dziekuje :))


(Gutek) #9

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz ten wpis.

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odptaszkuj Check for updates automatically

Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.