Zwolniona praca komputera


(Blackedition80) #1

logi z otl:

http://wklej.org/id/420928/

http://wklej.org/id/420929/


(jessica) #2

Nie widzę tu żadnej czynnej infekcji.

Uruchom OTL i w oknie Własne opcje skanowania/Script wklej to:

Kliknij w Wykonaj Script. Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie.

jessi