r e k l a m a
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0
Ingwar

VLC Media Player - problem z kontrastem

Mój problem polega na tym, iż od pewnego momentu VLC odtwarza mi filmy w barwach sepii, obraz jest przyciemniony, tak jakby został na niego nałożony jakiś filtr. Nie mogę pokazać zrzutu z ekranu, ponieważ o dziwo, snapshoty wychodzą w oryginalnej kolorystyce. Zmiany w ustawienia obrazu w interfejsie programu nie przynoszą pozytywnych skutków. Problem pojawił się po porządkach systemowych, prawdopodobnie (?) po użyciu ComboFixa. Moja wersja programu to 0.8.6h, ale we wcześniejszej problem był taki sam. Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie i porady, ciężko się obyć bez tego odtwarzacza.

ComboFix 08-07-05.1 - Emanuel 2008-07-08  0:02:30.2 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.113 [GMT 2:00]
Running from: C:\Documents and Settings\Emanuel\Pulpit\ComboFix.exe
* Created a new restore point

[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED [/b][/color]
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\Autorun.inf
C:\Documents and Settings\Gość\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows Media\10.0\WMSDKNSD.XML
C:\WINDOWS\system32\amvo0.dll
C:\WINDOWS\system32\amvo1.dll
D:\Autorun.inf

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-06-07 to 2008-07-07 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-07-07 23:05 . 2008-07-07 08:19 116,932 -r-hs---- C:\qxbx9blb.com
2008-07-07 19:05 . 2008-07-07 19:05

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:49:11, on 2008-07-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZJfox000

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{766C3CD4-0916-4E56-968F-421C53998D5B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe


--

End of file - 6007 bytes

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
r e k l a m a

fix w hijackthis

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL (file missing)

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi ... p=ZJfox000

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:


File::

C:\qxbx9blb.com

C:\00hoeav.com

C:\xmnm2.cmd

C:\udr.com

C:\6x8be16.cmd

C:\iefqwp.cmd

C:\32e2.com

C:\nby.bat

C:\d.cmd

C:\xlu8a8sy.exe

C:\igxv.cmd

C:\oq.cmd

C:\jfvkcsy.bat

C:\lkxcqdb.bat

C:\dwvo.cmd

C:\mug0sd.cmd

C:\Program Files\temp01

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl a w poście dajesz tylko link

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Log wyglada na czysty

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dziękuje, nic jednak nie pomogło, myślę, że problem leży zupełnie gdzie indziej i przytoczone wyżej metody nie mogły temu zaradzić. Czy ktoś ma jakieś koncepcje? Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?

Wszystkie inne odtwarzacze funkcjonują prawidłowo, tylko jeden VLC przestał działać tak jak należy, a jest to program dla mnie niezbędny.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

VLC ma wbudowane kodeki i służył wiernie od wielu lat, sterowniki mam najnowsze jakie są, zresztą nie zmieniałem ich, a program zepsuł się z dnia na dzień, koncepcję ze starym Directem pokornie przemilczę ;)

Dalej liczę na przebłysk geniuszu Szanownych Użytkowników vortalu, może jednak ktoś drogą dedukcji rozwiąże zagadkę "zamroczenia" mojego VLC.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
r e k l a m a

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu sięZaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0