r e k l a m a
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0
dawidek11

Zamulony komputer podejrzewam infekcje

Witam,

Komputer kolegi chodzi bardzo wolno czasami nod32 wykrywa wirusy w jakimś folderze w program files czasami w grach itp. zarażony plik nazywa sie wsock32.dll

Podam logi do sprawdzenia :) ...

Hijack

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:19:55, on 2007-12-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\Comodo\Firewall\CPF.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Logitech\Profiler\lwemon.exe

C:\Program Files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe

D:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Ares.exe

C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Labtec Laser Mouse Software\MulMouse.exe

C:\Program Files\Webshots\webshots.scr

C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Webshots Toolbar - {C17590D2-ECB4-4b15-8820-F58798DCC118} - C:\Program Files\Webshots\WSToolbar4IE.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] C:\Program Files\PCI Audio Applications\Bin\AudioRack.exe /MixerStartup

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "D:\Comodo\Firewall\CPF.exe" /background

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "D:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bearShare] "E:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\RunOnce: [MyWebSearch bar Uninstall] rundll32 C:\PROGRA~1\UNINST~1.DLL,O -2

O4 - HKLM\..\RunOnce: [My Global Search Uninstall] rundll32 C:\PROGRA~1\UNINST~2.DLL,O -2

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [start WingMan Profiler] "D:\Program Files\Logitech\Profiler\lwemon.exe" /noui

O4 - HKCU\..\Run: [internetCalls] "C:\Program Files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "D:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Ustawienia myszy Labtec.lnk = C:\Program Files\Labtec Laser Mouse Software\MulMouse.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi ... p=ZCfox000

O8 - Extra context menu item: &Webshots Photo Search - res://C:\Program Files\Webshots\WSToolbar4IE.dll/MENUSEARCH.HTM

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/sho ... wflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - D:\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

--

End of file - 7713 bytes

Log z ComboFix'a

http://wklej.org/id/488ab6b72c

Dzieki

Pozdrawiam ,Wszystkiego Najlepszego :) Wesołych Świąt

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wklej do Notatnika:

File::

C:\Program Files\Uninstall Fun Web Products.dll 

C:\Program Files\Uninstall My Global Search Bar.dll


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce] 

"MyWebSearch bar Uninstall"=-

"My Global Search Uninstall"=-

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe)

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie "1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: \Qoobox.

Po tym nowy log z Combo

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za szybką odpowiedź :)

Log z ComboFix'a

http://wklej.org/id/1891a372a5

Pozdrawiam :)

PS. Nod32 wykrywa non stop tego wirusa on sie rozprzestrzenia po wszystkich dyskach ,teraz wyszukuje w wyszukiwarce pliki o nazwie wsock32.dll i je kasuje oprócz w system32 :) były też jakieś found'y na jednym z trzech dysków chyba na D to je skasowałem bo chyba to też są jakieś niepotrzebne śmiecie ... czekam na dalsze instrukcje :)

Ps2. musiałem wyłączyć chowanie systemowych plików żebym mógł zobaczyć te found'y i tego wirusa

Ps3. Pewnie nie widać infekcji bo ona jest już czerwca :(

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
r e k l a m a

WITAM W TEJ SYTUŁACJI NAJ PEWNIEJ ZAINSTALOWĆ SYSTEM NA NOWO ( WIEM ZE TO ŻADNA RADA) A NA PRZYSZŁOŚĆ PO PIERWSZE UTWÓRZ DWA KONTA I NIE KORZYSTAJ W INTERNECIE Z KONTA ADMIN to konto ustaw z ograniczonymi uprawnieniami I WYBIERZ SYSTEM PLIKÓW NTFS jeśli masz przgladarke internet explorer zamien ja na np Firefoksa . Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Podam loga jeszcze log z SDFix'a ...

SDFix: Version 1.120

Run by Radzio on 2007-12-28 at 16:45

Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]

Running From: C:\SDFix

Safe Mode:

Checking Services:

Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File

Rebooting...

Normal Mode:

Checking Files:

No Trojan Files Found

Removing Temp Files...

ADS Check:

C:\WINDOWS

No streams found.

C:\WINDOWS\system32

No streams found.

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.

C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.

Final Check:

catchme 0.3.1333.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-28 16:53:08

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden services & system hive ...

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg]

"s1"=dword:2df9c43f

"s2"=dword:110480d0

"h0"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]

"p0"="C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\DAEMON Tools\"

"h0"=dword:00000000

"khjeh"=hex:6d,c9,db,be,03,36,41,cd,1d,d3,02,92,64,f3,df,a7,90,f0,0b,c5,45,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]

"a0"=hex:20,01,00,00,29,18,48,76,e6,df,51,cb,c9,cd,7a,56,97,84,ad,f2,1f,..

"khjeh"=hex:b3,9f,97,74,56,7b,21,83,47,36,8b,cb,8a,3e,f3,0d,4d,e5,4a,03,36,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]

"khjeh"=hex:e6,fe,ad,dc,02,81,f3,f4,f5,81,49,76,3d,e0,10,7a,51,19,b1,80,54,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf41]

"khjeh"=hex:3a,e2,0a,9d,ef,de,09,fc,84,2c,0c,25,4f,71,5f,10,29,75,1f,99,68,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf42]

"khjeh"=hex:03,65,7b,77,a2,83,a0,76,8b,67,c5,5e,32,20,50,cd,6a,2c,15,63,33,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf43]

"khjeh"=hex:03,65,7b,77,a2,83,a0,76,8b,67,c5,5e,32,20,50,cd,6a,2c,15,63,33,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]

"p0"="C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\DAEMON Tools\"

"h0"=dword:00000000

"khjeh"=hex:6d,c9,db,be,03,36,41,cd,1d,d3,02,92,64,f3,df,a7,90,f0,0b,c5,45,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]

"a0"=hex:20,01,00,00,29,18,48,76,e6,df,51,cb,c9,cd,7a,56,97,84,ad,f2,1f,..

"khjeh"=hex:b3,9f,97,74,56,7b,21,83,47,36,8b,cb,8a,3e,f3,0d,4d,e5,4a,03,36,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]

"khjeh"=hex:e6,fe,ad,dc,02,81,f3,f4,f5,81,49,76,3d,e0,10,7a,51,19,b1,80,54,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf41]

"khjeh"=hex:3a,e2,0a,9d,ef,de,09,fc,84,2c,0c,25,4f,71,5f,10,29,75,1f,99,68,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf42]

"khjeh"=hex:03,65,7b,77,a2,83,a0,76,8b,67,c5,5e,32,20,50,cd,6a,2c,15,63,33,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf43]

"khjeh"=hex:03,65,7b,77,a2,83,a0,76,8b,67,c5,5e,32,20,50,cd,6a,2c,15,63,33,..

scanning hidden registry entries ...

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites\A\1\5\1c]

"Order"=hex:08,00,00,00,02,00,00,00,66,10,00,00,01,00,00,00,21,00,00,00,50,..

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0

Remaining Services:

------------------

Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\\Program Files\\InternetCalls.com\\InternetCalls\\InternetCalls.exe"="C:\\Program Files\\InternetCalls.com\\InternetCalls\\InternetCalls.exe:*:Enabled:InternetCalls"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

Remaining Files:

---------------

Files with Hidden Attributes:

Fri 20 Jul 2007 4,348 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\DRMv1.bak"

Fri 20 Jul 2007 401 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\DRMv16.bak"

Wed 14 Nov 2007 0 A..H. --- "C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\1738c621b33e51e95e7a1d6339d42049\BITE.tmp"

Thu 6 Dec 2007 25,802,312 A..H. --- "C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\510fd197909dd722575ec6e361c56938\BIT22C6.tmp"

Thu 29 Nov 2007 0 A..H. --- "C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\cf80e29263dc9f4910f39b0a56f8e418\BIT63.tmp"

Tue 30 Nov 2004 253,952 A..HR --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Nowy folder (2)\PocketCache Trial Version\BackupRestoreBus.dll"

Thu 26 Apr 2007 20,480 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Z Pulpitu\Pawa MEmerka\~WRL0002.tmp"

Wed 21 Nov 2007 473 A..HR --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Nowy folder (2)\PocketCache Trial Version\BackupStorage\config.bak"

Wed 18 May 2005 53,248 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Nowy folder (2)\SecurDataStorRM\Files\CopyFile.exe"

Wed 18 May 2005 30,354 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Nowy folder (2)\SecurDataStorRM\Files\msghxx.dllz"

Wed 18 May 2005 180,700 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Nowy folder (2)\SecurDataStorRM\Files\MSVCR71.DLLz"

Wed 18 May 2005 1,900,544 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Nowy folder (2)\SecurDataStorRM\Files\SecurDataStor.exe"

Wed 18 May 2005 84,634 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Nowy folder (2)\SecurDataStorRM\Files\Viewer.exez"

Thu 6 Jul 2006 49,152 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Z Pulpitu\1.02k\AlyMu\AlyMu\97s+.dll"

Sun 17 Aug 2003 122,940 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Z Pulpitu\1.02k\AlyMu\AlyMu\mfsvc2.dll"

Sun 7 Oct 2001 49,152 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Z Pulpitu\1.02k\AlyMu\AlyMu\mumsg.dll"

Tue 23 Oct 2001 36,864 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Z Pulpitu\1.02k\AlyMu\AlyMu\muplayer.exe"

Fri 22 Oct 2004 53,248 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Z Pulpitu\1.02k\AlyMu\AlyMu\ogg.dll"

Fri 22 Oct 2004 999,424 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Z Pulpitu\1.02k\AlyMu\AlyMu\vorbisfile.dll"

Fri 24 Aug 2001 45,056 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Z Pulpitu\1.02k\AlyMu\AlyMu\wsctlc.dll"

Fri 15 Sep 2000 229,432 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Z Pulpitu\1.02k\AlyMu\AlyMu\wsctlcd.dll"

Fri 22 Oct 2004 212,992 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Z Pulpitu\1.02k\AlyMu\AlyMu\wzAudio.dll"

Mon 20 Nov 2006 53,248 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Z Pulpitu\1.02k\AlyMu\AlyMu\wzcipher.dll"

Tue 10 Sep 2002 381,010 A..H. --- "C:\Documents and Settings\Radzio\Pulpit\Z Pulpitu\1.02k\AlyMu\AlyMu\wz_zp.dll"

Finished!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dzięki , przeskanowałem kompa Kasperskim on-line i wykrył 2 wirusy jeden jakiś z rodziny " WMF " a drugi jakiś trojan-downolader ... jeszcze przeskanuje jakimiś skanerami on-line może bitdefender'em itp. , ale komputer chodzi znaczniej lepiej .

Jeszcze raz dziękuje za sprawdzenie logów i w ogóle :)

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu sięZaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0