r e k l a m a
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0
czester95

Samoistne minimalizowanie aplikacji

Od dłuższego czasu wszystko mi się minimalizuje do pulpitu. Wcześniej się to zdawało sporadycznie ale teraz dzieje się to co jakieś 10 sekund co jest nie do wytrzymania.

Proszę spojrzeć:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:27:11, on 2011-12-14

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17103)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\COMODO\Unite\EzVpnSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Ares\Ares.exe

E:\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\SlimDrivers\SlimDrivers.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\soln\HPOSM.exe

C:\Program Files\COMODO\Unite\crdphService.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispatche ... p=aus&qkw=%s&tbid=66019

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.avg.com/?cid={9CADF48F-6F88-4706-BAE7-F1C334143290}&mid=e47076fa115747d183c1680cc2407d01-af734a7dc27f852eb07e5a6300519a683bced9d2〈=pl&ds=ts024&pr=&d=2011-12-05 15:23:30&v=8.0.0.34&sap=hp

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=66019

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_custo ... TbId=66019

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bigseekpro.com/hypercam/{ABCBE15B-493D-4455-98EF-A8C968733FDD}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=66019

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_custo ... TbId=66019

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://support.asus.com/download/downlo ... uage=en-us

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: ToolbarURLSearchHook Class - {CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0} - C:\Program Files\HyperCam Toolbar\tbhelper.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7018.1622\swg.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Adminek\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll (file missing)

O2 - BHO: SMTTB2009 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files\HyperCam Toolbar\tbcore3.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Nero Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: HyperCam Toolbar - {338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E} - C:\Program Files\HyperCam Toolbar\tbcore3.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [4StoryPrePatch] E:\4Story\PrePatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [uVS11 Preload] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio 11\uvPL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Updater] "C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" -check_deprecation

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "F:\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "E:\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Adminek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Pando Media Booster] C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [KPeerNexonEU] C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\nxEULauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [slimDrivers] "C:\Program Files\SlimDrivers\SlimDrivers.exe" -boot

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2052111302-1715567821-682003330-1003\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: COMODO Unite MultiLogin Service (EzVpnSvc) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\Unite\EzVpnSvc.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

--

End of file - 11759 bytes

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

ja też dodałem logi przedchiwlą na nowym poscie ale tutaj sie znają na tym ale ci nie pomogą ;) powodzenia ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Skorzystaj z programu Malwarebytes Anti'Malware po skanowaniu podaj logi z programu OTL

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
r e k l a m a

OTL Extras logfile created on: 2011-12-17 11:39:53 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.2.31.0 Folder = C:\Documents and Settings\Adminek\Moje dokumenty\Pobieranie

Windows XP Professional Edition Dodatek Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.5730.13)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

3,25 Gb Total Physical Memory | 2,22 Gb Available Physical Memory | 68,36% Memory free

5,09 Gb Paging File | 4,20 Gb Available in Paging File | 82,61% Paging File free

Paging file location(s): C:\pagefile.sys 2046 4092 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 185,54 Gb Total Space | 101,80 Gb Free Space | 54,86% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive E: | 136,71 Gb Total Space | 115,15 Gb Free Space | 84,22% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive F: | 143,49 Gb Total Space | 74,58 Gb Free Space | 51,97% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: XP-015 | User Name: Adminek | Logged in as Administrator.

Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user | Quick Scan

Company Name Whitelist: On | Skip Microsoft Files: On | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Extra Registry (SafeList) ==========

========== File Associations ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\]

.cpl [@ = cplfile] -- rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL "%1",%*

.html [@ = Reg Error: Value error.] -- Reg Error: Key error. File not found

.url [@ = InternetShortcut] -- rundll32.exe ieframe.dll,OpenURL %l

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\]

.html [@ = FirefoxHTML] -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

========== Shell Spawning ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\\shell\[command]\command]

batfile [open] -- "%1" %*

cmdfile [open] -- "%1" %*

comfile [open] -- "%1" %*

cplfile [cplopen] -- rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL "%1",%*

exefile [open] -- "%1" %*

http [open] -- "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -requestPending -osint -url "%1" (Mozilla Corporation)

https [open] -- "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -requestPending -osint -url "%1" (Mozilla Corporation)

InternetShortcut [open] -- rundll32.exe ieframe.dll,OpenURL %l

piffile [open] -- "%1" %*

regfile [merge] -- Reg Error: Key error.

scrfile [config] -- "%1"

scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l

scrfile [open] -- "%1" /S

txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.

Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1

Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe /idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)

Folder [explore] -- %SystemRoot%\Explorer.exe /e,/idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)

Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

========== Security Center Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

========== System Restore Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]

"DisableSR" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sr]

"Start" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SrService]

"Start" = 2

========== Firewall Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

"DoNotAllowExceptions" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts\List]

"56207:TCP" = 56207:TCP:*:Enabled:Pando Media Booster

"56207:UDP" = 56207:UDP:*:Enabled:Pando Media Booster

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

"EnableFirewall" = 1

"DoNotAllowExceptions" = 0

"DisableNotifications" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]

"1900:UDP" = 1900:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22007

"2869:TCP" = 2869:TCP:LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22008

"56207:TCP" = 56207:TCP:*:Enabled:Pando Media Booster

"56207:UDP" = 56207:UDP:*:Enabled:Pando Media Booster

========== Authorized Applications List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

"E:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe" = E:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe:*Enabled:CombatArms.exe

"E:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe" = E:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe:*Enabled:Engine.exe

"C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe" = C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe:*:Enabled:Pando Media Booster -- ()

"C:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe" = C:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe:*Enabled:CombatArms.exe

"C:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe" = C:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe:*Enabled:Engine.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

"F:\Program Files\Ares\Ares.exe" = F:\Program Files\Ares\Ares.exe:*:Enabled:Ares p2p for windows

"D:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe" = D:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu 10

"C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe" = C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe:*:Enabled:Skype Extras Manager

"E:\FOGDownloader-RoM_2_1_6_2049.exe" = E:\FOGDownloader-RoM_2_1_6_2049.exe:*:Enabled:FOGDownloader-RoM_2_1_6_2049

"E:\Runes of Magic\launcher.exe" = E:\Runes of Magic\launcher.exe:*:Enabled:BaseUpda Application

"E:\metin2.bin" = E:\metin2.bin:*:Enabled:metin2

"E:\metin2client.bin" = E:\metin2client.bin:*:Enabled:metin2client

"C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe" = [string data over 1000 bytes]

"C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\NexonEU\NGM\NGM.exe" = C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\NexonEU\NGM\NGM.exe:*:Enabled:Nexon Game Manager -- (Nexon)

"E:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe" = E:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe:*Enabled:CombatArms.exe

"E:\Nexon\Combat Arms EU\NMService.exe" = E:\Nexon\Combat Arms EU\NMService.exe:*:Enabled:Nexon Messenger Core

"C:\Program Files\Veoh Networks\VeohWebPlayer\veohwebplayer.exe" = C:\Program Files\Veoh Networks\VeohWebPlayer\veohwebplayer.exe:*:Enabled:Veoh Web Player -- (Veoh Networks)

"F:\Ares\Ares.exe" = F:\Ares\Ares.exe:*:Enabled:Ares p2p for windows -- (Ares Development Group)

"E:\Steam\Steam.exe" = E:\Steam\Steam.exe:*:Enabled:Steam

"C:\Documents and Settings\Adminek\Ustawienia lokalne\Temp\7ZipSfx.000\CF_Downloader.exe" = C:\Documents and Settings\Adminek\Ustawienia lokalne\Temp\7ZipSfx.000\CF_Downloader.exe:*:Enabled:PT2Downloader -- (TODO: )

"C:\Documents and Settings\Adminek\Ustawienia lokalne\Temp\7ZipSfx.001\CF_Downloader.exe" = C:\Documents and Settings\Adminek\Ustawienia lokalne\Temp\7ZipSfx.001\CF_Downloader.exe:*:Enabled:PT2Downloader -- (TODO: )

"C:\Documents and Settings\Adminek\Ustawienia lokalne\Temp\7ZipSfx.002\CF_Downloader.exe" = C:\Documents and Settings\Adminek\Ustawienia lokalne\Temp\7ZipSfx.002\CF_Downloader.exe:*:Enabled:PT2Downloader -- (TODO: )

"E:\metin2\Metin2\metin2client.bin" = E:\metin2\Metin2\metin2client.bin:*:Enabled:metin2client

"E:\Cmt2\mt2\metin2client.bin" = E:\Cmt2\mt2\metin2client.bin:*:Enabled:metin2client

"E:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe" = E:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe:*:Enabled:Combat Arms

"D:\gg\Gadu-Gadu 10\gg.exe" = D:\gg\Gadu-Gadu 10\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu 10

"C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe" = C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu 10

"E:\to\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe" = E:\to\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe:*:Enabled:World of Tanks

"C:\Program Files\Gameforge4D\AirRivals\Launcher.atm" = C:\Program Files\Gameforge4D\AirRivals\Launcher.atm:Enabled:GameExe2

"C:\Program Files\Gameforge4D\AirRivals\Res-Voip\SCVoIP.exe" = C:\Program Files\Gameforge4D\AirRivals\Res-Voip\SCVoIP.exe:Enabled:GameVoIP

"C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe" = C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe:*:Enabled:Java Platform SE binary -- (Sun Microsystems, Inc.)

"E:\Steam\SteamApps\common\call of duty black ops\BlackOps.exe" = E:\Steam\SteamApps\common\call of duty black ops\BlackOps.exe:*:Enabled:Call of Duty: Black Ops

"E:\Steam\SteamApps\common\call of duty black ops\BlackOpsMP.exe" = E:\Steam\SteamApps\common\call of duty black ops\BlackOpsMP.exe:*:Enabled:Call of Duty: Black Ops - Multiplayer

"C:\WINDOWS\system32\java.exe" = C:\WINDOWS\system32\java.exe:*:Enabled:Java Platform SE binary -- (Sun Microsystems, Inc.)

"E:\Mediewal\medieval2.exe" = E:\Mediewal\medieval2.exe:*:Enabled:Medieval 2: Total War -- (The Creative Assembly Ltd)

"C:\Program Files\COMODO\Unite\Unite.exe" = C:\Program Files\COMODO\Unite\Unite.exe:*:Enabled:COMODO Unite -- (COMODO)

"C:\Program Files\COMODO\Unite\EzVpnSvc.exe" = C:\Program Files\COMODO\Unite\EzVpnSvc.exe:*:Enabled:COMODO Unite -- (COMODO)

"C:\Program Files\COMODO\Unite\crdphAppShare.exe" = C:\Program Files\COMODO\Unite\crdphAppShare.exe:*:Enabled:COMODO Unite -- (COMODO)

"C:\Program Files\COMODO\Unite\crdphService.exe" = C:\Program Files\COMODO\Unite\crdphService.exe:*:Enabled:COMODO Unite -- (COMODO)

"C:\Program Files\COMODO\Unite\UniteCAM.exe" = C:\Program Files\COMODO\Unite\UniteCAM.exe:*:Enabled:COMODO Unite -- (COMODO)

"C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe" = C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe:*:Enabled:Pando Media Booster -- ()

"C:\Program Files\Steam\SteamApps\common\rise of immortals\RoIClientR.exe" = C:\Program Files\Steam\SteamApps\common\rise of immortals\RoIClientR.exe:*:Enabled:Rise of Immortals

"C:\Program Files\Steam\Steam.exe" = C:\Program Files\Steam\Steam.exe:*:Enabled:Steam -- (Valve Corporation)

"C:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe" = C:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe:*Enabled:CombatArms.exe

"C:\Nexon\Combat Arms EU\NMService.exe" = C:\Nexon\Combat Arms EU\NMService.exe:*:Enabled:Nexon Messenger Core

"C:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe" = C:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe:*:Enabled:Combat Arms

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe" = C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe:*:Enabled:Daemonu.exe -- (NVIDIA Corporation)

"C:\Program Files\Steam\SteamApps\common\skyrim\SkyrimLauncher.exe" = C:\Program Files\Steam\SteamApps\common\skyrim\SkyrimLauncher.exe:*:Enabled:The Elder Scrolls V: Skyrim -- ()

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{02A10468-2F1C-447C-AD8E-4DEDDEA25AE2}" = Medieval II Total War : Kingdoms : Crusades

"{048298C9-A4D3-490B-9FF9-AB023A9238F3}" = Steam

"{053E38C1-973E-4828-BFE3-8BBC5F882AAC}" = SlimDrivers

"{15C165F1-1DAE-4476-AFB6-8723729B41E7}" = hp deskjet 5100

"{18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C}" = Google Toolbar for Internet Explorer

"{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

"{20D4A895-748C-4D88-871C-FDB1695B0169}" = Platform

"{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}" = Google Toolbar for Internet Explorer

"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216017FF}" = Java 6 Update 26

"{289AC7E0-0AEE-4a7b-913C-709D9803D23E}" = Nexon Game Manager

"{2AFF2951-86B1-3C53-B34D-B440F11E7D0A}" = Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - PLK

"{350C9415-3D7C-4EE8-BAA9-00BCB3D54227}" = WebFldrs XP

"{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}" = HiJackThis

"{4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10}" = Java Auto Updater

"{4d65d058-ef4a-4b72-9ecd-52f5bb634a32}" = Nero 9 Lite

"{4DFF1415-4C29-44A8-BFD4-2BCE249C4991}" = SpPhones

"{5081528F-5DD5-49BA-8213-9A6A13502497}" = Sentinel System Driver 5.41.1 (32-bit)

"{521AAD14-5030-44BB-8B0E-5CE65FCE57E0}" = InterVideo DeviceService

"{55D65D27-C0CD-4375-9021-F3D3D024ED90}_is1" = Minecraft PC Gamer Demo version 1.5

"{560F47F7-EB23-44B1-AAFC-667F1CD8FE5C}" = Sp5

"{56C049BE-79E9-4502-BEA7-9754A3E60F9B}" = neroxml

"{5A0DDC27-88E5-3CAD-BC3D-28FFD05CA6B9}" = Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - PLK

"{644CEC11-C3D3-4F8D-A935-74F1EEF38209}" = ESET NOD32 Antivirus

"{6C3959C6-943E-44B3-BAAD-570B04B134E5}" = SpCommon

"{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

"{75983B66-804C-40D1-BA13-64DAF652A6F1}" = Medieval II Total War : Kingdoms : Americas

"{7748AC8C-18E3-43BB-959B-088FAEA16FB2}" = Nero StartSmart

"{7AEE1963-7001-4C37-BC20-2FAEB74AA41C}" = Medieval II Total War : Kingdoms : Teutonic

"{7F6D7FD9-648D-4DD9-BB6E-3990C675ECA4}" = NVIDIA PhysX

"{837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

"{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}" = Ask Toolbar

"{90120000-0010-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Software Update for Web Folders (Polish) 12

"{90120000-0015-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Access MUI (Polish) 2007

"{90120000-0016-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Excel MUI (Polish) 2007

"{90120000-0018-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office PowerPoint MUI (Polish) 2007

"{90120000-0019-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Publisher MUI (Polish) 2007

"{90120000-001A-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Outlook MUI (Polish) 2007

"{90120000-001B-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Word MUI (Polish) 2007

"{90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (German) 2007

"{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (English) 2007

"{90120000-001F-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (Polish) 2007

"{90120000-002C-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proofing (Polish) 2007

"{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Enterprise 2007

"{90120000-0044-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office InfoPath MUI (Polish) 2007

"{90120000-006E-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Shared MUI (Polish) 2007

"{90120000-00A1-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office OneNote MUI (Polish) 2007

"{90120000-00BA-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Groove MUI (Polish) 2007

"{980A182F-E0A2-4A40-94C1-AE0C1235902E}" = Pando Media Booster

"{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

"{9EFDFBA8-9174-3C61-8645-28376C5CA994}" = Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - plk

"{A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}" = Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

"{A8F2089B-1F79-4BF6-B385-A2C2B0B9A74D}" = ImagXpress

"{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}" = Google Update Helper

"{AA59DDE4-B672-4621-A016-4C248204957A}" = Skype™ 5.5

"{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-A94000000001}" = Adobe Reader 9.4.1 - Polish

"{B2EC4A38-B545-4A00-8214-13FE0E915E6D}" = Advertising Center

"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel" = Panel sterowania NVIDIA 285.58

"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver" = NVIDIA Sterownik graficzny 285.58

"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NView" = NVIDIA nView 135.95

"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX" = NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.11.0621

"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Update" = Aktualizacje NVIDIA 1.5.20

"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_installer" = NVIDIA Install Application

"{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_NVIDIA.Update" = NVIDIA Update Components

"{B376402D-58EA-45EA-BD50-DD924EB67A70}" = Dysk wspomnieniowy HP

"{B6CF2967-C81E-40C0-9815-C05774FEF120}" = Skype Click to Call

"{BD5CA0DA-71AD-43DA-B19E-6EEE0C9ADC9A}" = Nero ControlCenter

"{C0698BDA-0D29-40EE-8570-A31106DF9AB1}" = Medieval II Total War

"{C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}" = Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

"{C81A2FE0-3574-00A9-CED4-BDAA334CBE8E}" = Nero Online Upgrade

"{C9BED750-1211-4480-B1A5-718A3BE15525}" = REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver

"{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}" = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

"{CEDDEE73-3D36-41C2-AA40-29355D9FBD63}" = Medieval II Total War : Kingdoms : Britannia

"{E0828692-FD9D-459F-9312-C645C3CA6650}" = HP Photo and Imaging 2.0 - Deskjet Series

"{E415C943-37E5-473F-8BAE-043C56734124}" = Sp5TTInt

"{E8A80433-302B-4FF1-815D-FCC8EAC482FF}" = Nero Installer

"{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}" = Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219

"{F527D3F1-57DF-43B5-A570-ADED61CE8C06}" = COMODO Unite

"{F99F9E24-EE2F-47FD-AEB0-FDB82859B5C9}" = VideoStudio

"{FD4B33E1-24AE-4535-AA7B-162B30FB57CD}" = Sp5Intl

"Adobe Flash Player ActiveX" = Adobe Flash Player 10 ActiveX

"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 10 Plugin

"Adobe Shockwave Player" = Adobe Shockwave Player 11.5

"Ares" = Ares 2.1.5

"BabylonToolbar" = Babylon toolbar on IE

"CCleaner" = CCleaner

"Defraggler" = Defraggler

"ENTERPRISE" = Microsoft Office Enterprise 2007

"Google Updater" = Aktualizator Google

"hp print screen utility" = hp print screen utility

"HyperCam 2" = HyperCam 2

"InfraRecorder" = InfraRecorder

"InstallShield_{20D4A895-748C-4D88-871C-FDB1695B0169}" = VIA Platforma Menedżera urządzeń

"InstallShield_{F99F9E24-EE2F-47FD-AEB0-FDB82859B5C9}" = Ulead VideoStudio 11

"KLiteCodecPack_is1" = K-Lite Mega Codec Pack 5.4.4

"Malwarebytes' Anti-Malware_is1" = Malwarebytes' Anti-Malware wersja 1.51.2.1300

"Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - plk" = Pakiet językowy programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 — PLK

"Microsoft .NET Framework 3.5 SP1" = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

"Mozilla Firefox 8.0 (x86 pl)" = Mozilla Firefox 8.0 (x86 pl)

"NSS" = Norton Security Scan

"OpenAL" = OpenAL

"PhotoScape" = PhotoScape

"Recuva" = Recuva

"Revo Uninstaller" = Revo Uninstaller 1.83

"Steam App 72850" = The Elder Scrolls V: Skyrim

"Teamspeak 2 RC2_is1" = TeamSpeak 2 RC2

"Totalcmd" = Total Commander (Remove or Repair)

"WinRAR archiver" = Archiwizator WinRAR

"XpsEPSC" = XML Paper Specification Shared Components Pack 1.0

"XPSEPSCLP" = XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0

========== HKEY_CURRENT_USER Uninstall List ==========

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"Game Organizer" = EasyBits GO

"Google Chrome" = Google Chrome

========== Last 10 Event Log Errors ==========

[ Application Events ]

Error - 2011-12-15 13:36:46 | Computer Name = XP-015 | Source = LoadPerf | ID = 3012

Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy

proces Performance dostawcę licznika rozszerzeń. Wartość BaseIndex z rejestru wydajności

to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data, wartość LastCounter to drugi wpis

DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis DWORD w sekcji Data.

Error - 2011-12-15 13:36:46 | Computer Name = XP-015 | Source = LoadPerf | ID = 3012

Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy

proces Performance dostawcę licznika rozszerzeń. Wartość BaseIndex z rejestru wydajności

to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data, wartość LastCounter to drugi wpis

DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis DWORD w sekcji Data.

Error - 2011-12-15 13:36:46 | Computer Name = XP-015 | Source = LoadPerf | ID = 3011

Description = Nie można usunąć z pamięci ciągów licznika wydajności dla usługi WmiApRpl

(WmiApRpl). Kod błędu to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data).

Error - 2011-12-15 13:37:05 | Computer Name = XP-015 | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Aplikacja powodująca błąd hpcmpmgr.exe, wersja 2.1.1.0, moduł powodujący

błąd hpcmpmgr.exe, wersja 2.1.1.0, adres błędu 0x0001198e.

Error - 2011-12-17 05:52:15 | Computer Name = XP-015 | Source = LoadPerf | ID = 3012

Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy

proces Performance dostawcę licznika rozszerzeń. Wartość BaseIndex z rejestru wydajności

to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data, wartość LastCounter to drugi wpis

DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis DWORD w sekcji Data.

Error - 2011-12-17 05:52:15 | Computer Name = XP-015 | Source = LoadPerf | ID = 3012

Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy

proces Performance dostawcę licznika rozszerzeń. Wartość BaseIndex z rejestru wydajności

to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data, wartość LastCounter to drugi wpis

DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis DWORD w sekcji Data.

Error - 2011-12-17 05:52:15 | Computer Name = XP-015 | Source = LoadPerf | ID = 3011

Description = Nie można usunąć z pamięci ciągów licznika wydajności dla usługi WmiApRpl

(WmiApRpl). Kod błędu to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data).

Error - 2011-12-17 06:18:10 | Computer Name = XP-015 | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Aplikacja powodująca błąd hpcmpmgr.exe, wersja 2.1.1.0, moduł powodujący

błąd ntdll.dll, wersja 5.1.2600.6055, adres błędu 0x000101b3.

Error - 2011-12-17 06:18:13 | Computer Name = XP-015 | Source = Application Error | ID = 1001

Description = Pakiet błędów -1991208483.

Error - 2011-12-17 06:35:53 | Computer Name = XP-015 | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Aplikacja powodująca błąd hpcmpmgr.exe, wersja 2.1.1.0, moduł powodujący

błąd hpcmpmgr.exe, wersja 2.1.1.0, adres błędu 0x0001198e.

[ System Events ]

Error - 2011-12-17 06:17:39 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error - 2011-12-17 06:18:30 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error - 2011-12-17 06:26:39 | Computer Name = XP-015 | Source = Service Control Manager | ID = 7009

Description = Limit czasu (30000 milisekund) podczas oczekiwania na połączenie się

z usługą Eset Trial Reset.

Error - 2011-12-17 06:26:40 | Computer Name = XP-015 | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi Eset Trial Reset z powodu następującego

błędu: %%1053

Error - 2011-12-17 06:27:49 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error - 2011-12-17 06:28:39 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error - 2011-12-17 06:29:31 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error - 2011-12-17 06:32:58 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error - 2011-12-17 06:34:58 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error - 2011-12-17 06:35:48 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

< End of report >

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu sięZaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0