Samoistne minimalizowanie aplikacji


(Chertis) #1

Od dłuższego czasu wszystko mi się minimalizuje do pulpitu. Wcześniej się to zdawało sporadycznie ale teraz dzieje się to co jakieś 10 sekund co jest nie do wytrzymania.

Proszę spojrzeć:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:27:11, on 2011-12-14

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17103)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\COMODO\Unite\EzVpnSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Ares\Ares.exe

E:\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\SlimDrivers\SlimDrivers.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\soln\HPOSM.exe

C:\Program Files\COMODO\Unite\crdphService.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispatche ... p=aus&qkw=%s&tbid=66019

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://isearch.avg.com/?cid={9CADF48F-6F88-4706-BAE7-F1C334143290}&mid=e47076fa115747d183c1680cc2407d01-af734a7dc27f852eb07e5a6300519a683bced9d2〈=pl&ds=ts024&pr=&d=2011-12-05 15:23:30&v=8.0.0.34&sap=hp

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=66019

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_custo ... TbId=66019

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bigseekpro.com/hypercam/{ABCBE15B-493D-4455-98EF-A8C968733FDD}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=66019

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_custo ... TbId=66019

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://support.asus.com/download/downlo ... uage=en-us

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: ToolbarURLSearchHook Class - {CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0} - C:\Program Files\HyperCam Toolbar\tbhelper.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7018.1622\swg.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Adminek\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10_userdata\ggbho.2.dll (file missing)

O2 - BHO: SMTTB2009 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files\HyperCam Toolbar\tbcore3.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Nero Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: HyperCam Toolbar - {338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E} - C:\Program Files\HyperCam Toolbar\tbcore3.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe 1

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [4StoryPrePatch] E:\4Story\PrePatch.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [uVS11 Preload] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio 11\uvPL.exe

O4 - HKLM..\Run: [Google Updater] "C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" -check_deprecation

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [ares] "F:\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "E:\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Adminek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU..\Run: [Pando Media Booster] C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

O4 - HKCU..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [KPeerNexonEU] C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\nxEULauncher.exe

O4 - HKCU..\Run: [slimDrivers] "C:\Program Files\SlimDrivers\SlimDrivers.exe" -boot

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2052111302-1715567821-682003330-1003..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: COMODO Unite MultiLogin Service (EzVpnSvc) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\Unite\EzVpnSvc.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

--

End of file - 11759 bytes


(Xianhua1) #2

ja też dodałem logi przedchiwlą na nowym poscie ale tutaj sie znają na tym ale ci nie pomogą :wink: powodzenia :wink:


(Zeus__) #3

Skorzystaj z programu Malwarebytes Anti’Malware po skanowaniu podaj logi z programu OTL


(Chertis) #4

OTL Extras logfile created on: 2011-12-17 11:39:53 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.2.31.0 Folder = C:\Documents and Settings\Adminek\Moje dokumenty\Pobieranie

Windows XP Professional Edition Dodatek Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.5730.13)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

3,25 Gb Total Physical Memory | 2,22 Gb Available Physical Memory | 68,36% Memory free

5,09 Gb Paging File | 4,20 Gb Available in Paging File | 82,61% Paging File free

Paging file location(s): C:\pagefile.sys 2046 4092 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 185,54 Gb Total Space | 101,80 Gb Free Space | 54,86% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive E: | 136,71 Gb Total Space | 115,15 Gb Free Space | 84,22% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive F: | 143,49 Gb Total Space | 74,58 Gb Free Space | 51,97% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: XP-015 | User Name: Adminek | Logged in as Administrator.

Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user | Quick Scan

Company Name Whitelist: On | Skip Microsoft Files: On | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Extra Registry (SafeList) ==========

========== File Associations ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes]

.cpl [@ = cplfile] – rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL “%1”,%*

.html [@ = Reg Error: Value error.] – Reg Error: Key error. File not found

.url [@ = InternetShortcut] – rundll32.exe ieframe.dll,OpenURL %l

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes]

.html [@ = FirefoxHTML] – C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

========== Shell Spawning ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\shell[command]\command]

batfile [open] – “%1” %*

cmdfile [open] – “%1” %*

comfile [open] – “%1” %*

cplfile [cplopen] – rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL “%1”,%*

exefile [open] – “%1” %*

http [open] – “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe” -requestPending -osint -url “%1” (Mozilla Corporation)

https [open] – “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe” -requestPending -osint -url “%1” (Mozilla Corporation)

InternetShortcut [open] – rundll32.exe ieframe.dll,OpenURL %l

piffile [open] – “%1” %*

regfile [merge] – Reg Error: Key error.

scrfile [config] – “%1”

scrfile [install] – rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l

scrfile [open] – “%1” /S

txtfile [edit] – Reg Error: Key error.

Unknown [openas] – %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1

Directory [find] – %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Folder [open] – %SystemRoot%\Explorer.exe /idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)

Folder [explore] – %SystemRoot%\Explorer.exe /e,/idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)

Drive [find] – %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

========== Security Center Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

========== System Restore Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]

“DisableSR” = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sr]

“Start” = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SrService]

“Start” = 2

========== Firewall Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

“DoNotAllowExceptions” = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts\List]

“56207:TCP” = 56207:TCP:*:Enabled:Pando Media Booster

“56207:UDP” = 56207:UDP:*:Enabled:Pando Media Booster

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

“EnableFirewall” = 1

“DoNotAllowExceptions” = 0

“DisableNotifications” = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]

“1900:UDP” = 1900:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22007

“2869:TCP” = 2869:TCP:LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22008

“56207:TCP” = 56207:TCP:*:Enabled:Pando Media Booster

“56207:UDP” = 56207:UDP:*:Enabled:Pando Media Booster

========== Authorized Applications List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

“E:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe” = E:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe:*Enabled:CombatArms.exe

“E:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe” = E:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe:*Enabled:Engine.exe

“C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe” = C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe:*:Enabled:Pando Media Booster – ()

“C:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe” = C:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe:*Enabled:CombatArms.exe

“C:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe” = C:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe:*Enabled:Engine.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

“F:\Program Files\Ares\Ares.exe” = F:\Program Files\Ares\Ares.exe:*:Enabled:Ares p2p for windows

“D:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe” = D:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu 10

“C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe” = C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe:*:Enabled:Skype Extras Manager

“E:\FOGDownloader-RoM_2_1_6_2049.exe” = E:\FOGDownloader-RoM_2_1_6_2049.exe:*:Enabled:FOGDownloader-RoM_2_1_6_2049

“E:\Runes of Magic\launcher.exe” = E:\Runes of Magic\launcher.exe:*:Enabled:BaseUpda Application

“E:\metin2.bin” = E:\metin2.bin:*:Enabled:metin2

“E:\metin2client.bin” = E:\metin2client.bin:*:Enabled:metin2client

“C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe” = [string data over 1000 bytes]

“C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\NexonEU\NGM\NGM.exe” = C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\NexonEU\NGM\NGM.exe:*:Enabled:Nexon Game Manager – (Nexon)

“E:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe” = E:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe:*Enabled:CombatArms.exe

“E:\Nexon\Combat Arms EU\NMService.exe” = E:\Nexon\Combat Arms EU\NMService.exe:*:Enabled:Nexon Messenger Core

“C:\Program Files\Veoh Networks\VeohWebPlayer\veohwebplayer.exe” = C:\Program Files\Veoh Networks\VeohWebPlayer\veohwebplayer.exe:*:Enabled:Veoh Web Player – (Veoh Networks)

“F:\Ares\Ares.exe” = F:\Ares\Ares.exe:*:Enabled:Ares p2p for windows – (Ares Development Group)

“E:\Steam\Steam.exe” = E:\Steam\Steam.exe:*:Enabled:Steam

“C:\Documents and Settings\Adminek\Ustawienia lokalne\Temp\7ZipSfx.000\CF_Downloader.exe” = C:\Documents and Settings\Adminek\Ustawienia lokalne\Temp\7ZipSfx.000\CF_Downloader.exe:*:Enabled:PT2Downloader – (TODO: )

“C:\Documents and Settings\Adminek\Ustawienia lokalne\Temp\7ZipSfx.001\CF_Downloader.exe” = C:\Documents and Settings\Adminek\Ustawienia lokalne\Temp\7ZipSfx.001\CF_Downloader.exe:*:Enabled:PT2Downloader – (TODO: )

“C:\Documents and Settings\Adminek\Ustawienia lokalne\Temp\7ZipSfx.002\CF_Downloader.exe” = C:\Documents and Settings\Adminek\Ustawienia lokalne\Temp\7ZipSfx.002\CF_Downloader.exe:*:Enabled:PT2Downloader – (TODO: )

“E:\metin2\Metin2\metin2client.bin” = E:\metin2\Metin2\metin2client.bin:*:Enabled:metin2client

“E:\Cmt2\mt2\metin2client.bin” = E:\Cmt2\mt2\metin2client.bin:*:Enabled:metin2client

“E:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe” = E:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe:*:Enabled:Combat Arms

“D:\gg\Gadu-Gadu 10\gg.exe” = D:\gg\Gadu-Gadu 10\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu 10

“C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe” = C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu 10

“E:\to\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe” = E:\to\World_of_Tanks\WorldOfTanks.exe:*:Enabled:World of Tanks

“C:\Program Files\Gameforge4D\AirRivals\Launcher.atm” = C:\Program Files\Gameforge4D\AirRivals\Launcher.atm:Enabled:GameExe2

“C:\Program Files\Gameforge4D\AirRivals\Res-Voip\SCVoIP.exe” = C:\Program Files\Gameforge4D\AirRivals\Res-Voip\SCVoIP.exe:Enabled:GameVoIP

“C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe” = C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe:*:Enabled:Java Platform SE binary – (Sun Microsystems, Inc.)

“E:\Steam\SteamApps\common\call of duty black ops\BlackOps.exe” = E:\Steam\SteamApps\common\call of duty black ops\BlackOps.exe:*:Enabled:Call of Duty: Black Ops

“E:\Steam\SteamApps\common\call of duty black ops\BlackOpsMP.exe” = E:\Steam\SteamApps\common\call of duty black ops\BlackOpsMP.exe:*:Enabled:Call of Duty: Black Ops - Multiplayer

“C:\WINDOWS\system32\java.exe” = C:\WINDOWS\system32\java.exe:*:Enabled:Java Platform SE binary – (Sun Microsystems, Inc.)

“E:\Mediewal\medieval2.exe” = E:\Mediewal\medieval2.exe:*:Enabled:Medieval 2: Total War – (The Creative Assembly Ltd)

“C:\Program Files\COMODO\Unite\Unite.exe” = C:\Program Files\COMODO\Unite\Unite.exe:*:Enabled:COMODO Unite – (COMODO)

“C:\Program Files\COMODO\Unite\EzVpnSvc.exe” = C:\Program Files\COMODO\Unite\EzVpnSvc.exe:*:Enabled:COMODO Unite – (COMODO)

“C:\Program Files\COMODO\Unite\crdphAppShare.exe” = C:\Program Files\COMODO\Unite\crdphAppShare.exe:*:Enabled:COMODO Unite – (COMODO)

“C:\Program Files\COMODO\Unite\crdphService.exe” = C:\Program Files\COMODO\Unite\crdphService.exe:*:Enabled:COMODO Unite – (COMODO)

“C:\Program Files\COMODO\Unite\UniteCAM.exe” = C:\Program Files\COMODO\Unite\UniteCAM.exe:*:Enabled:COMODO Unite – (COMODO)

“C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe” = C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe:*:Enabled:Pando Media Booster – ()

“C:\Program Files\Steam\SteamApps\common\rise of immortals\RoIClientR.exe” = C:\Program Files\Steam\SteamApps\common\rise of immortals\RoIClientR.exe:*:Enabled:Rise of Immortals

“C:\Program Files\Steam\Steam.exe” = C:\Program Files\Steam\Steam.exe:*:Enabled:Steam – (Valve Corporation)

“C:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe” = C:\Nexon\Combat Arms EU\CombatArms.exe:*Enabled:CombatArms.exe

“C:\Nexon\Combat Arms EU\NMService.exe” = C:\Nexon\Combat Arms EU\NMService.exe:*:Enabled:Nexon Messenger Core

“C:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe” = C:\Nexon\Combat Arms EU\Engine.exe:*:Enabled:Combat Arms

“C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe” = C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe:*:Enabled:Daemonu.exe – (NVIDIA Corporation)

“C:\Program Files\Steam\SteamApps\common\skyrim\SkyrimLauncher.exe” = C:\Program Files\Steam\SteamApps\common\skyrim\SkyrimLauncher.exe:*:Enabled:The Elder Scrolls V: Skyrim – ()

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

“{02A10468-2F1C-447C-AD8E-4DEDDEA25AE2}” = Medieval II Total War : Kingdoms : Crusades

“{048298C9-A4D3-490B-9FF9-AB023A9238F3}” = Steam

“{053E38C1-973E-4828-BFE3-8BBC5F882AAC}” = SlimDrivers

“{15C165F1-1DAE-4476-AFB6-8723729B41E7}” = hp deskjet 5100

“{18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C}” = Google Toolbar for Internet Explorer

“{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}” = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

“{20D4A895-748C-4D88-871C-FDB1695B0169}” = Platform

“{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}” = Google Toolbar for Internet Explorer

“{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216017FF}” = Java 6 Update 26

“{289AC7E0-0AEE-4a7b-913C-709D9803D23E}” = Nexon Game Manager

“{2AFF2951-86B1-3C53-B34D-B440F11E7D0A}” = Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - PLK

“{350C9415-3D7C-4EE8-BAA9-00BCB3D54227}” = WebFldrs XP

“{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}” = HiJackThis

“{4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10}” = Java Auto Updater

“{4d65d058-ef4a-4b72-9ecd-52f5bb634a32}” = Nero 9 Lite

“{4DFF1415-4C29-44A8-BFD4-2BCE249C4991}” = SpPhones

“{5081528F-5DD5-49BA-8213-9A6A13502497}” = Sentinel System Driver 5.41.1 (32-bit)

“{521AAD14-5030-44BB-8B0E-5CE65FCE57E0}” = InterVideo DeviceService

“{55D65D27-C0CD-4375-9021-F3D3D024ED90}_is1” = Minecraft PC Gamer Demo version 1.5

“{560F47F7-EB23-44B1-AAFC-667F1CD8FE5C}” = Sp5

“{56C049BE-79E9-4502-BEA7-9754A3E60F9B}” = neroxml

“{5A0DDC27-88E5-3CAD-BC3D-28FFD05CA6B9}” = Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - PLK

“{644CEC11-C3D3-4F8D-A935-74F1EEF38209}” = ESET NOD32 Antivirus

“{6C3959C6-943E-44B3-BAAD-570B04B134E5}” = SpCommon

“{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}” = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

“{75983B66-804C-40D1-BA13-64DAF652A6F1}” = Medieval II Total War : Kingdoms : Americas

“{7748AC8C-18E3-43BB-959B-088FAEA16FB2}” = Nero StartSmart

“{7AEE1963-7001-4C37-BC20-2FAEB74AA41C}” = Medieval II Total War : Kingdoms : Teutonic

“{7F6D7FD9-648D-4DD9-BB6E-3990C675ECA4}” = NVIDIA PhysX

“{837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c}” = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

“{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}” = Ask Toolbar

“{90120000-0010-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Software Update for Web Folders (Polish) 12

“{90120000-0015-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Access MUI (Polish) 2007

“{90120000-0016-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Excel MUI (Polish) 2007

“{90120000-0018-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office PowerPoint MUI (Polish) 2007

“{90120000-0019-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Publisher MUI (Polish) 2007

“{90120000-001A-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Outlook MUI (Polish) 2007

“{90120000-001B-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Word MUI (Polish) 2007

“{90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Proof (German) 2007

“{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Proof (English) 2007

“{90120000-001F-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Proof (Polish) 2007

“{90120000-002C-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Proofing (Polish) 2007

“{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Enterprise 2007

“{90120000-0044-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office InfoPath MUI (Polish) 2007

“{90120000-006E-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Shared MUI (Polish) 2007

“{90120000-00A1-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office OneNote MUI (Polish) 2007

“{90120000-00BA-0415-0000-0000000FF1CE}” = Microsoft Office Groove MUI (Polish) 2007

“{980A182F-E0A2-4A40-94C1-AE0C1235902E}” = Pando Media Booster

“{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}” = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

“{9EFDFBA8-9174-3C61-8645-28376C5CA994}” = Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - plk

“{A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}” = Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

“{A8F2089B-1F79-4BF6-B385-A2C2B0B9A74D}” = ImagXpress

“{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}” = Google Update Helper

“{AA59DDE4-B672-4621-A016-4C248204957A}” = Skype™ 5.5

“{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-A94000000001}” = Adobe Reader 9.4.1 - Polish

“{B2EC4A38-B545-4A00-8214-13FE0E915E6D}” = Advertising Center

“{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel” = Panel sterowania NVIDIA 285.58

“{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver” = NVIDIA Sterownik graficzny 285.58

“{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NView” = NVIDIA nView 135.95

“{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX” = NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.11.0621

“{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Update” = Aktualizacje NVIDIA 1.5.20

“{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_installer” = NVIDIA Install Application

“{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_NVIDIA.Update” = NVIDIA Update Components

“{B376402D-58EA-45EA-BD50-DD924EB67A70}” = Dysk wspomnieniowy HP

“{B6CF2967-C81E-40C0-9815-C05774FEF120}” = Skype Click to Call

“{BD5CA0DA-71AD-43DA-B19E-6EEE0C9ADC9A}” = Nero ControlCenter

“{C0698BDA-0D29-40EE-8570-A31106DF9AB1}” = Medieval II Total War

“{C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}” = Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

“{C81A2FE0-3574-00A9-CED4-BDAA334CBE8E}” = Nero Online Upgrade

“{C9BED750-1211-4480-B1A5-718A3BE15525}” = REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver

“{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}” = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

“{CEDDEE73-3D36-41C2-AA40-29355D9FBD63}” = Medieval II Total War : Kingdoms : Britannia

“{E0828692-FD9D-459F-9312-C645C3CA6650}” = HP Photo and Imaging 2.0 - Deskjet Series

“{E415C943-37E5-473F-8BAE-043C56734124}” = Sp5TTInt

“{E8A80433-302B-4FF1-815D-FCC8EAC482FF}” = Nero Installer

“{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}” = Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219

“{F527D3F1-57DF-43B5-A570-ADED61CE8C06}” = COMODO Unite

“{F99F9E24-EE2F-47FD-AEB0-FDB82859B5C9}” = VideoStudio

“{FD4B33E1-24AE-4535-AA7B-162B30FB57CD}” = Sp5Intl

“Adobe Flash Player ActiveX” = Adobe Flash Player 10 ActiveX

“Adobe Flash Player Plugin” = Adobe Flash Player 10 Plugin

“Adobe Shockwave Player” = Adobe Shockwave Player 11.5

“Ares” = Ares 2.1.5

“BabylonToolbar” = Babylon toolbar on IE

“CCleaner” = CCleaner

“Defraggler” = Defraggler

“ENTERPRISE” = Microsoft Office Enterprise 2007

“Google Updater” = Aktualizator Google

“hp print screen utility” = hp print screen utility

“HyperCam 2” = HyperCam 2

“InfraRecorder” = InfraRecorder

“InstallShield_{20D4A895-748C-4D88-871C-FDB1695B0169}” = VIA Platforma Menedżera urządzeń

“InstallShield_{F99F9E24-EE2F-47FD-AEB0-FDB82859B5C9}” = Ulead VideoStudio 11

“KLiteCodecPack_is1” = K-Lite Mega Codec Pack 5.4.4

“Malwarebytes’ Anti-Malware_is1” = Malwarebytes’ Anti-Malware wersja 1.51.2.1300

“Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - plk” = Pakiet językowy programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 — PLK

“Microsoft .NET Framework 3.5 SP1” = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

“Mozilla Firefox 8.0 (x86 pl)” = Mozilla Firefox 8.0 (x86 pl)

“NSS” = Norton Security Scan

“OpenAL” = OpenAL

“PhotoScape” = PhotoScape

“Recuva” = Recuva

“Revo Uninstaller” = Revo Uninstaller 1.83

“Steam App 72850” = The Elder Scrolls V: Skyrim

“Teamspeak 2 RC2_is1” = TeamSpeak 2 RC2

“Totalcmd” = Total Commander (Remove or Repair)

“WinRAR archiver” = Archiwizator WinRAR

“XpsEPSC” = XML Paper Specification Shared Components Pack 1.0

“XPSEPSCLP” = XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0

========== HKEY_CURRENT_USER Uninstall List ==========

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

“Game Organizer” = EasyBits GO

“Google Chrome” = Google Chrome

========== Last 10 Event Log Errors ==========

[Application Events]

Error - 2011-12-15 13:36:46 | Computer Name = XP-015 | Source = LoadPerf | ID = 3012

Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy

proces Performance dostawcę licznika rozszerzeń. Wartość BaseIndex z rejestru wydajności

to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data, wartość LastCounter to drugi wpis

DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis DWORD w sekcji Data.

Error - 2011-12-15 13:36:46 | Computer Name = XP-015 | Source = LoadPerf | ID = 3012

Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy

proces Performance dostawcę licznika rozszerzeń. Wartość BaseIndex z rejestru wydajności

to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data, wartość LastCounter to drugi wpis

DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis DWORD w sekcji Data.

Error - 2011-12-15 13:36:46 | Computer Name = XP-015 | Source = LoadPerf | ID = 3011

Description = Nie można usunąć z pamięci ciągów licznika wydajności dla usługi WmiApRpl

(WmiApRpl). Kod błędu to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data).

Error - 2011-12-15 13:37:05 | Computer Name = XP-015 | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Aplikacja powodująca błąd hpcmpmgr.exe, wersja 2.1.1.0, moduł powodujący

błąd hpcmpmgr.exe, wersja 2.1.1.0, adres błędu 0x0001198e.

Error - 2011-12-17 05:52:15 | Computer Name = XP-015 | Source = LoadPerf | ID = 3012

Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy

proces Performance dostawcę licznika rozszerzeń. Wartość BaseIndex z rejestru wydajności

to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data, wartość LastCounter to drugi wpis

DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis DWORD w sekcji Data.

Error - 2011-12-17 05:52:15 | Computer Name = XP-015 | Source = LoadPerf | ID = 3012

Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy

proces Performance dostawcę licznika rozszerzeń. Wartość BaseIndex z rejestru wydajności

to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data, wartość LastCounter to drugi wpis

DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis DWORD w sekcji Data.

Error - 2011-12-17 05:52:15 | Computer Name = XP-015 | Source = LoadPerf | ID = 3011

Description = Nie można usunąć z pamięci ciągów licznika wydajności dla usługi WmiApRpl

(WmiApRpl). Kod błędu to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data).

Error - 2011-12-17 06:18:10 | Computer Name = XP-015 | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Aplikacja powodująca błąd hpcmpmgr.exe, wersja 2.1.1.0, moduł powodujący

błąd ntdll.dll, wersja 5.1.2600.6055, adres błędu 0x000101b3.

Error - 2011-12-17 06:18:13 | Computer Name = XP-015 | Source = Application Error | ID = 1001

Description = Pakiet błędów -1991208483.

Error - 2011-12-17 06:35:53 | Computer Name = XP-015 | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Aplikacja powodująca błąd hpcmpmgr.exe, wersja 2.1.1.0, moduł powodujący

błąd hpcmpmgr.exe, wersja 2.1.1.0, adres błędu 0x0001198e.

[System Events]

Error - 2011-12-17 06:17:39 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error - 2011-12-17 06:18:30 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error - 2011-12-17 06:26:39 | Computer Name = XP-015 | Source = Service Control Manager | ID = 7009

Description = Limit czasu (30000 milisekund) podczas oczekiwania na połączenie się

z usługą Eset Trial Reset.

Error - 2011-12-17 06:26:40 | Computer Name = XP-015 | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi Eset Trial Reset z powodu następującego

błędu: %%1053

Error - 2011-12-17 06:27:49 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error - 2011-12-17 06:28:39 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error - 2011-12-17 06:29:31 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error - 2011-12-17 06:32:58 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error - 2011-12-17 06:34:58 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error - 2011-12-17 06:35:48 | Computer Name = XP-015 | Source = DCOM | ID = 10010

Description = Serwer {66B093B7-B5E3-4CFE-B32B-FEB55F172481} nie zarejestrował się

w modelu DCOM w wymaganym czasie.

< End of report >


(Zeus__) #5

Są dwa logi ten Extras i jeszcze OTL, proszę o ten drugi.