1% dla Fundacji PODAJ DALEJ


(Max22k) #1

Fundacja PODAJ DALEJ opiekuje się osobami niepełnosprawnymi, pomagając im w pełnej aktywizacji społeczno-zawodowej oraz usamodzielnieniu podopiecznych.