100% użycie procesora "cały czas"

Witajcie… mam problem.Więc zacznę tak: Po uruchomieniu komputera wszystko jest tak jak należy. Nic się nie przycina- szybko wszystko chodzi. Ale po 10 minutach (po krótkim czasie) komp staje się strasznie zamulony. Użycie procesora wskazuje “cały czas” 100% :frowning: (Intel Celeron D 326, 2533 MHz. Nie da sie w nic wejść bo trzeba czekać minimum 15min.Poprostu wszystko stoi. Nic nie pomaga. Strasznie potrzebny jest mi komputer więc czy da się coś z tym zrobić ? Proszę o pomoc

skanowałeś antywirusem? firewall coś krzyczy?

daj logi z hijackthis :wink:

A jaki proces zużywa najwięcej procesora, w tym czasie?

Co z temperaturami (http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … ition+2.20)

Antywirusem już skanowałem i nic nie ma. Temperatura procesora 32 C płyta główna 40 C i dysk też 40 C. Chyba temperatura w normie. A proces jaki zużywa najwięcej procesora to przykładowy : po kliknięciu start a potem Internet Explorer i już stoi albo przykładowo EVEREST i też stoi.

W dniu 22.05.2008 , o godzinie 20:03 został dopisany post przez lukaszowaty

Kod z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:01:57, on 2008-05-22

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Programy 2\Bluetooth\bin\btwdins.exe

D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Programy 2\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

D:\Programy 2\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy 2\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy 2\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Programy 2\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - D:\Programy\Expressivo\IH_iexplore.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - D:\Programy\Expressivo\IH_iexplore.dll

O4 - HKLM…\Run: [ATICCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe” runtime -Delay

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\WINDOWS\system32\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Programy 2\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:\Programy 2\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:\Programy 2\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:\Programy 2\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\OFFICE~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\OFFICE~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\OFFICE~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\FRONTP~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Programy 2\Bluetooth\btsendto_ie.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\Programy 2\Bluetooth\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://D:\Programy 2\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resour … ase370.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{1A4D84F8-73B2-47B3-AC04-0312E43951F4}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Programy\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - D:\Programy 2\Bluetooth\bin\btwdins.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - D:\Programy 2\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

End of file - 7253 bytes

Witam,ja miałem podobny problem z proc…też wyświetlało mi kom ,użycie procesora 100% i komp jak muł.uruchomiłem menadzera zadań,i kliknołem przyc…ZAKOŃCZ PRACĘ MENADZERA ZADAŃ ,pracował w tle wyświetlając wszystkie procesy.Mi to pomogło jak ręką ucioł

Dzięki !

W logu syfu nie widzę

może w tle zaczyna Ci działć defragmentator dysku który uruchamia się wraz z procesami “D:\Programy 2\Registry Defragmentation\RegManServ.exe” powodzenia :slight_smile:

cześć rozwiązałeś problem z prockiem