100% użycie procesora


(Lukasz12b) #1

Od dłuższego już czasu, mój komputer używa 100% procesora, czasami wacha się pomiędzy 20-50%, dlatego nie mogą ogladać filmów w internecie, ponieważ ciągle się tną


(Lukaszk 89) #2

Daj zrzuta ekranu z okna Procesy z menadżera zadań.

Skanowałeś kompa jakimś antywirem?


(eyeti) #3

Zrób skan systemu jakimś antyvirem.

Również możesz dać na forum log z ComboFix z HiJacka :smiley:


(Szynaw) #4

Prawdopodobnie jakiś proces zamula ci stale kompa, najlepiej podaj logi z HijackThis.

Przy okazji w menedżerze zadań w zakładce procesy sprawdź, który proces zużywa tyle zasobów procka.


(Lukaszk 89) #5

Masz też parę przydatnych linków :

* http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/index.php/topic,378.0.html .

* http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?f=7&t=76580 .

* http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=39970 .

* http://forum.idg.pl/lofiversion/index.php/t6065.html .

* http://www.searchengines.pl/Optymalizacja-i-odchudzanie-XP-t5989.html .


(Lukasz12b) #6

(Lukaszk 89) #7

Pokazałeś użycie pamięci a nie procesora.

Musiałeś jakiś pasek schować w nenadżerze.


(Szynaw) #8

Uruchom menedżer zadań, potem klikaj widok - wybierz kolumny, zaznacz tam użycie procesora CPU, a odznacz identyfikator sesji. Jeśli także możesz, to powiększ jeszcze trochę okno menedżera, bo nie widać wszystkich procesów.


(Lukasz12b) #9

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:36:56, on 2008-07-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.17184)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,EXPLORER.EXE

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [Media Codec Update Service] C:\Program Files\Essentials Codec Pack\update.exe -silent

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_01] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Temp" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_02] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "%SystemRoot%\System32\dllcache" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_03] cmd.exe /c md "%SystemRoot%\System32\dllcache" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_04] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_05] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nlpo_06] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,S (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [nlpo_01] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Temp" (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-839522115-220523388-725345543-1009..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Dom')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Yahoo! Widget Engine.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

--

End of file - 6961 bytes


(Lukaszk 89) #10

Nie o taki screen mi chodziło.Sorka za niekonkretne wytłumaczenie.Zrób to co napisał Szyna21.


(Lukasz12b) #11

(Lukaszk 89) #12

Chyba nadal nie zrozumiałeś o co nam chodziło.Wejdź w zakładkę procesy->Widok->Wybierz kolumny i wybierz z nich Użycie procesora CPU.Takto to rozmiar jest ok.

Zedytuj ten wcześniejszy post(nie wstawiaj już kolejnego).


(Feelek3) #13

Pewnie masz Firefox 2, ściągnij wersje 3, lub spróbuj na chwile używać Opery. Jeśli dzięki temu będą jakieś zmiany w wydajności to dobrze :slight_smile:


(huber2t) #14

fix w hijackthis

Pokaż log z Combofix


(Lukasz12b) #15
ComboFix 08-07-09.5 - Łukasz 2008-07-10 12:22:13.2 - NTFSx86

(huber2t) #16

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj

Perlovg Removal Tool

Flash Disinfector

lub format

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Lukasz12b) #17

Teraz zauważyłem że komputer zużywa 100% procesora tylko wtedy kiedy mam włączone przeglądarki internetowe. Zeskanowałem całego kompa programem antywirusowym i wykryto 0 wirusów na 35GB


(Cookies23) #18
  1. Wyłącz Firefoxa!

  2. Zobacz czy się ustabilizowało (tzn. użycie prcesora spadło).

  3. Jak tak to wgraj Opere i z niej korzystaj.

PS. U mnie opera na sprzecie z podpisu żre 2% procka i RAM 48524KB (w mojej operze jest 10 zakładek otwarych, 20 zakładek do stron i styl LikeIE - i tak mało żre). Na Firefox'ie też tak było, że miałem 100% obciażenia.


(Lukasz12b) #19

Dzięki, teraz użycie procesora wacha się pomiećy 4% a 9%

W dniu 16.07.2008 , o godzinie 12:19 został dopisany post przez lukasz11

NIestety , mój komputer dale zaczął zużywać 100% procesora, nawet z przeglądarką Opera :frowning:


(huber2t) #20

A jaki proces opucz opery najwięcej zużywa procesora