100% wykorzystanie procesora

Witam,

Od kilku dni mój nie nowy procesor AMD Sempron 2200+ wskazuje 100% zużycie zaraz po uruchomieniu systemu. Czy pomoże mi ktoś rozszyfrować, czy w aktywnych procesach/aplikacjach jest coś nie tak lub co można usunąć. Problem jest poważny, bo na tym sprzęcie mam zainstalowany profesjonalny program do sprzedaży - komp używany jest w kawiarni galerii księgarni i ewent. sformatowanie na nowo jest logistycznie dosyć skomplikowane.

Poniżej raport z hijacka, z góry dziękuję za uwagi…

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:39:57, on 2009-04-03

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\DialNet\WrOS.EXE

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\DialNet\winpppoverethernet.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader\Reader_sl.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\acrobat_sl.exe

C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte WP01GM Wireless PCI Adapter SoftAP\Installer\WINXP\RaUI.exe

C:\Program Files\OpenOfficeT7 2.3.1\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOfficeT7 2.3.1\program\soffice.BIN

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\programy\HijackThis\HijackThis.exe

O4 - HKLM…\Run: [iMJPMIG8.1] “C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE” /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM…\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM…\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM…\Run: [a-winpoet-service] “C:\Program Files\DialNet\winpppoverethernet.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: OpenOfficeT7 2.3.1.lnk = C:\Program Files\OpenOfficeT7 2.3.1\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: GN-WP01GM Utility.lnk = C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte WP01GM Wireless PCI Adapter SoftAP\Installer\WINXP\RaUI.exe

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte WP01GM Wireless PCI Adapter SoftAP\Installer\WINXP\RaUI.exe

O8 - Extra context menu item: Dołącz do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup … 8180430734

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: WinPPPoverEthernet - Fine Point Technologies, Inc. - C:\Program Files\DialNet\WrOS.EXE

End of file - 6339 bytes

Jaki proces wskazuje na 100% procesora?

W logu nic nie widzę

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

Witam po czasie, podaję linka: http://wklej.org/id/75471/

Dzięki za próbę rozwikłania tej sprawy

już na oko widzę C:\pv.exe i wszystko jasne. Ostatnio były ciągle takie problemy. W szukajce znajdziesz.

btw: Czasami też się tak zdarza, jak wymienisz procesor w czasie jednej instalacji Windows (sam wiem z własnego doświadczenia).

Pozdrawiam

Wklej do Notatnika:

File::

C:\pv.exe


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

>>Plik>>Zapisz jako… >>>** CFScript**

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

CFScript-8a-4.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log).Daj ten log, który powstanie w trakcie usuwania.

Jeśli pójdzie dobrze, to: Po restarcie usuń ręcznie folder C:\Qoobox.

Wu Jot , dostosuj pierwszego posta do zasady z tego tematu:

viewtopic.php?f=16&t=253052

:smiley: zrobiłem jak proponowałeś devil33 i chyba wszystko działa, procesor odżył, więc dzięki wielkie. Jeszcze pomonitoruję to ze dwa dni… I zapraszam do wrocławia do klubu-kawiarni-sklepu fair trade Falanster przy ul. Antoniego 23. Otwieramy od maja… Wu