100% wykorzystanie procesora


(Marcinm93) #1

Witam!

Dzisiaj odinstalowałem SP2, bo nie mogłem się zalogować na innych użytkowników.

Teraz non-stop mam 100 procentowe wykorzystanie procesora.

Komputer mi się nie zacina...działa normalnie.

Te procesy, które w dużym stopniu wykorzystują procesor, zmieniają się co chwile...

No, ale wrzuce screena -> http://100procent.patrz.pl

Nie wiem co już robić...

Pomóżcie! :oops:


(Bbieniol) #2

Daj log z Hijacka (Tutaj masz opis) :slight_smile:


(Marcinm93) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:18:12, on 2006-03-19

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

E:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

E:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

E:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe

E:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe

D:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

D:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

E:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe

E:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

E:\Documents and Settings\Marcin Malik\Pulpit\Programy i gry\Hijack\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - D:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - E:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] e:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "E:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "E:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] D:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] D:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "E:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: Skrót do gnotify.lnk = D:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - D:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - D:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - D:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BBA8CC23-3511-4E70-8A66-D9E13ED93441}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O18 - Protocol: Festoon - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: vskype - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - E:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - E:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

(Majuch18) #4

Uruchom program przeszukujący dyski twarde w celu znalezienia oprogramowania szpiegowskiego, reklam itp.


(Reaker) #5

Wydaje mi się że to jest normalne :slight_smile:

Win XP podaje wykorzystanie procesora w % a że zawsze jakiś program troszkę go używa dlatego też zawsze będzie w sumie 100% :slight_smile:

Przynajmniej ja tak mam i wszystko działa normalnie :lol:


(Bbieniol) #6

U mnie jest wykorzystanie procesora 35%, więc nie wiem czy to jest normalne :roll:

Pozostałości po Nortonie - możesz je usunąć Hijackiem


(Gk88) #7

ale wał :slight_smile:

tam jest taki proces bezczynnosci, ktory pokazuje jaki procent procesora jest nie używany… i problem by byl jakby on + inne procesy nie dawał 100 % :stuck_out_tongue:

a proces zuzywajacy najwiekszy % uzycia procka to usługa sterowników od karty graficznej (pewnie masz GForce’a :stuck_out_tongue: )

druga usluga… zjadajaca troche mniej to konnekt… hmmm… on powinien tyle zjadac ?? :expressionless: sam nie uzywalem… nei wiem co to… ale zeby komunikator tak zjadał procka ?!?


(matiit) #8

ale zeby nie był OT

marcin1231 spróbuj jeszcze raz zainstalować tego SP2

jak instalujesz odłacz kompa od sieci:!: :!:


(Marcinm93) #9

Ale jak zainstaluje to prawdopodobnie nie bedę mógł znowu zalogować się na innnych użytkowników…