100% wykorzystanie procesora

Witam!

Dzisiaj odinstalowałem SP2, bo nie mogłem się zalogować na innych użytkowników.

Teraz non-stop mam 100 procentowe wykorzystanie procesora.

Komputer mi się nie zacina…działa normalnie.

Te procesy, które w dużym stopniu wykorzystują procesor, zmieniają się co chwile…

No, ale wrzuce screena -> http://100procent.patrz.pl

Nie wiem co już robić…

Pomóżcie! :oops:

Daj log z Hijacka (Tutaj masz opis) :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:18:12, on 2006-03-19

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

E:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

E:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

E:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe

E:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe

D:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

D:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

E:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe

E:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

E:\Documents and Settings\Marcin Malik\Pulpit\Programy i gry\Hijack\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - D:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - E:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] e:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "E:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "E:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] D:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] D:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "E:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: Skrót do gnotify.lnk = D:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - D:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - D:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - D:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BBA8CC23-3511-4E70-8A66-D9E13ED93441}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O18 - Protocol: Festoon - (no CLSID) - (no file)

O18 - Protocol: vskype - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - E:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - E:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - E:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

Uruchom program przeszukujący dyski twarde w celu znalezienia oprogramowania szpiegowskiego, reklam itp.

Wydaje mi się że to jest normalne :slight_smile:

Win XP podaje wykorzystanie procesora w % a że zawsze jakiś program troszkę go używa dlatego też zawsze będzie w sumie 100% :slight_smile:

Przynajmniej ja tak mam i wszystko działa normalnie :lol:

U mnie jest wykorzystanie procesora 35%, więc nie wiem czy to jest normalne :roll:

Pozostałości po Nortonie - możesz je usunąć Hijackiem

ale wał :slight_smile:

tam jest taki proces bezczynnosci, ktory pokazuje jaki procent procesora jest nie używany… i problem by byl jakby on + inne procesy nie dawał 100 % :stuck_out_tongue:

a proces zuzywajacy najwiekszy % uzycia procka to usługa sterowników od karty graficznej (pewnie masz GForce’a :stuck_out_tongue: )

druga usluga… zjadajaca troche mniej to konnekt… hmmm… on powinien tyle zjadac ?? :expressionless: sam nie uzywalem… nei wiem co to… ale zeby komunikator tak zjadał procka ?!?

ale zeby nie był OT

marcin1231 spróbuj jeszcze raz zainstalować tego SP2

jak instalujesz odłacz kompa od sieci:!: :!:

Ale jak zainstaluje to prawdopodobnie nie bedę mógł znowu zalogować się na innnych użytkowników…