100% zużycia procka przez swdsvc.exe POMOCY


(romek__1981) #1

Witam mam problem jak w temacie po włączeniu kompa i próbie uruchomienia np. mój komputer mój system wariuje (zwiesz się na kilka minut) po wyłączeniu procesu swdsvc.exe powraca do normalnej pracy tyle tylko z ta różnicą że po minucie znowu mam 100% zużycia procka przez ten proces. Poniżej podaje loga z Hijacka i Gmer

"Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:55:20, on 2007-08-18

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\System32\carpserv.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\Documents and Settings\Sylwunia\Pulpit\gmer113\gmer.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [CARPService] carpserv.exe

O4 - HKLM..\Run: [sDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [bitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... vSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/sho ... wflash.cab

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

--

End of file - 4621 bytes"

Drugi z logów to GMER

"GMER 1.0.13.12551 - http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-08-18 18:01:50

Windows 5.1.2600

---- System - GMER 1.0.13 ----

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\iksysflt.sys ZwCreateKey

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\iksysflt.sys ZwCreateProcess

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\iksysflt.sys ZwCreateProcessEx

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\iksysflt.sys ZwDeleteKey

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\iksysflt.sys ZwDeleteValueKey

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\iksysflt.sys ZwSetValueKey

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\iksysflt.sys ZwTerminateProcess

SSDT \SystemRoot\system32\drivers\iksysflt.sys ZwWriteVirtualMemory

---- Kernel code sections - GMER 1.0.13 ----

.text ntoskrnl.exe!KeInitializeInterrupt + B79 804D4F8E 1 Byte [06]

.text ntoskrnl.exe!KeI386Call16BitCStyleFunction + 1B0 804FC6C8 4 Bytes [C8, 94, DB, F2]

.text ntoskrnl.exe!KeI386Call16BitCStyleFunction + 1C8 804FC6E0 8 Bytes [44, 77, DB, F2, B2, 7C, DB, ...]

.text ntoskrnl.exe!KeI386Call16BitCStyleFunction + 208 804FC720 4 Bytes [58, 9C, DB, F2]

.text ntoskrnl.exe!KeI386Call16BitCStyleFunction + 210 804FC728 4 Bytes [3E, 9E, DB, F2]

.text ntoskrnl.exe!KeI386Call16BitCStyleFunction + 4E8 804FCA00 4 Bytes [E4, A0, DB, F2]

.text ...

---- User code sections - GMER 1.0.13 ----

.text C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe[1392] kernel32.dll!CreateThread + 18 77E7AC4F 4 Bytes [25, EC, 5C, 88]

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CREATE [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CLOSE [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_READ [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_WRITE [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_INFORMATION [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_INFORMATION [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_EA [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_EA [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_DEVICE_CONTROL [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SHUTDOWN [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_LOCK_CONTROL [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CLEANUP [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_SECURITY [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_SECURITY [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_POWER [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_DEVICE_CHANGE [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_QUOTA [F765FBC0] ikfileflt.sys

AttachedDevice \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_QUOTA [F765FBC0] ikfileflt.sys

---- EOF - GMER 1.0.13 ----"

Proszę o info co z tym mam zrobić wole uniknąć "foramt c:"

Wcześniej miałem kilka virusów któych niemogem usuną aż w końcu zrobilęm napraw system ale cos mi tu nie pasuje

Pozdr. :frowning:


(popula) #2

Wywal program Spyware Doctor, pewnie to jego aktualizacja tak zamula kompa.


(romek__1981) #3

Oki wywaliłem już Spyware Doctor i już jest duża poprawa dzięki za cenna rade.

Mam jednak pytanie a raczej prośbę może ktoś sprawdzić login z Hijack i Gmer może tu jeszcze coś trzeba wywalić