16 Ukrytych opcji w Windows XP

16 Ukrytych opcji w Windows XP

1.Instalacyjna muzyka: Start > Uruchom > “C:\Windows\system32\oobe\images\title.wma” > Ok

 1. Hibernacja: Start > Wyłącz Komputer… > Wciśnij Shift, aby zmienić z “Stanu Wstrzymania” na “Hibernację”

 2. Ukryte urządzenia: Panel Sterowania > System > Sprzęt > Menedżer urządzeń > Wybierz „Widok” i Pokaż ukryte urządzenia

 3. Tablica znaków: Start > Uruchom > “charmap.exe” > Ok

 4. Podgląd Schowka: Start > Uruchom > “clipbrd.exe” > Ok

 5. Dr Watson: Start > Uruchom > “drwtsn32.exe” > Ok

 6. IExpress Wizard: Start > Run > “iexpress.exe” > Ok

 7. Stary Windows Media Player 5.1: Start > Uruchom > “mplay32.exe” > Ok

 8. Administrator źródeł danych ODBC: Start > Uruchom > “odbcad32.exe” > Ok

 9. Pakowarka Obiektów: Start > Uruchom > “packager.exe” > Ok

 10. Monitor Systemu (wydajność): Start > Uruchom > “perfmon.exe” > Ok

 11. Kreator tworzenia folderu udostępnionego: Start > Uruchom > “shrpubw.exe” > Ok

 12. Weryfikacja Podpisu Pliku: Start > Uruchom > “sigverif.exe” > Ok

 13. Edytor konfiguracji Systemu: Start > Uruchom > “sysedit.exe” > Ok

 14. Menadżer weryfikatora sterowników: Start > Uruchom > “verifier.exe” > Ok

 15. Chat dla Grupy Roboczej: Start > Uruchom > “winchat.exe” > Ok.

Artykuł przetłumaczony ze strony http://wskills.blogspot.com/2006/12/16-hidden-windows-xp-goodies.html

Przetłumaczył nightplayer

inny sposób :arrow:

klawisze “logo Windowsa”+Pause/Break->Zaawansowane->Zmienne środowiskowe->Nowa w sekcji Zmienne systemowe-> w polu Nazwa zmiennej wpisać devmgr_show_nonpresent_devices , a w Wartość zmiennej wpisać 1. Uruchomić ponownie komputer.

11. Monitor Systemu (wydajność): Start > Uruchom > “perfmon.exe” > Ok

Start => panel sterowania => narzędzia administracyjne => wydajność

Jeszcze edytor czcionek :slight_smile:

C:\windows\system32\eudcedit.exe

Local Group Policy Editor :slight_smile:

Start > Run > “gpedit.msc” > Ok