16Bit grayscaled PNG


(Kamil Wojtasik) #1

Znalazłem PNG-Component dla Delphi.

Ale mam problem

Próbuje tym zrobić 16Bit grayscaled PNG..

Ale to nie działa, może ktoś sie tym kiedyś bawił i mógłby mi pomóc ?

korzystałem z tych stron :

http://www.libpng.org/pub/png/pngsuite.html

http://www.libpng.org/pub/png/libpng-1.2.5-manual.html#section-4.1

Tutaj Source

var 

    png: tpngobject; 

    i : INTEGER; 

    j : INTEGER; 

    Row: pByteArray;

begin

    png := tpngobject.createblank(COLOR_GRAYSCALE{ALPHA} , 16{8}, 255

255);//2 Byte

    FOR j := 0 TO HEIGHT-1 DO 

    BEGIN 

        Row := png.Scanline[j]; 

        FOR i := 0 TO (WIDTH * 2)-1 DO 

        BEGIN 

        try 

            Row[i] := PBYTE(RAW)^; 

        except 


        end; 

        Inc(Integer(RAW)); 

        END 

    END;

end;

problem polega na tym, ze nie tworzy 16 bitowego PNG tylko 8

Proszę o pomoc