2,2 milimetrowa... jak poprawnie będzie słownie?

2 milimetrowa -> dwu milimetrowa

1,2 milimetrowa -> jeden i dwie dziesiąte milimetrowa czy jeden przecinek dw[au] milimetrowa

2,2 milimetrowa -> ?

jeden koma dwumilimetrowa
dwa koma dwumilimetrowa
Słownie, pisownia nie wiem :wink:

O długości (grubości, głębokości…) jednego i dwóch dziesiątych milimetra.

3 polubienia

milimetra…tak
a milimetrowa?

2 mm
Przykłady:
a. Przerwa (odstęp) ma (wynosi) dwa milimetry (2 mm).
b. Przerwa dwumilimetrowa.

1 mm
Przykłady:
a. Przerwa (odstęp) ma (wynosi) jeden milimetr (1 mm).
b. Przerwa jednomilimetrowa.

1,2 mm
Przykład:
a. Przerwa (odstęp) ma (wynosi) jeden i dwie dziesiąte milimetra
b. Przerwa (ostęp) ma (wynosi) 1,2 milimetra (lub 1,2 mm).

“Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.”
Język polski jest “elastyczny” i to Ty kształtujesz swoja wypowiedź.
Zawsze znajdź “w głowie” znaną Ci poprawną formę i stwórz o oparciu o nią swoją wypowiedź.
Nigdy nie odwrotnie, gdyż możesz zadziwić wtedy i siebie i innych.

to która odpowiedź odnosi się do: 2,2 milimetrowa? :grinning:

Wszystkie.
Nie odmienisz tego w ten sposób więc ułóż zdanie z inną poprawną formą.

Jeśli koniecznie chcesz użyć zwrotu z końcówką -owa, zamień milimetry na mikrometry (µm).
2,2 mm = 2200 µm.
Może będzie Ci łatwiej coś wymyślić, a może będzie ciekawie.

Dla “owa” zazwyczaj wystarczy wstawić myślnik pomiędzy liczbą (niestety tylko całkowitą) a jednostkę miary.

Znowu matematyka. :smile: Prosi się moderatorów forum o założenie działu “matematyka”.:smile:

Według mnie się nie da, nie ta odmiana, nie ta końcówka. :wink:

Przez analogię; nie wszystkie końcówki pasują do różnych liczebników. Masz 20 kołków. Możesz mieć 30 kołków. Możesz mieć też 35 kołków, ale nie 22 kołków. Jeśli masz 22, to masz 22 kołki.
Tak samo dwumilimetrowa lub dwuipółmilimetrowa - to można zapisać w ten właśnie sposób, ale nie można tak zapisać “2,2 milimetrowa”, trzeba określić to inaczej.

1 polubienie

22 milimetrowa -> dwudziestodwu milimetrowa

2,2 milimetrowa -> ale jaka?

Polonistą nie jestem ale nie ma czegoś takiego jak “2,2 milimetrowa”. Nie da się użyć takiej odmiany do “pełnej” liczby.

Albo podaj całe zdanie lub nawet więcej żeby mieć kontekst i coś wymyślić. Jeśli jest to tłumaczenie z innego języka to tutaj masz swój problem.

2,2 megaomowe oporniki
2,2 kilogramowe paczki
2,2 milisekundowe przerwy