2 problemy z net24


(-=Kula=-) #1

Posiadam net24 640kb/s z modemem Thomson SpeedTouch 330

1: przy rozłączeniu sieci komputer mi sie restartuje nie wiem z jakiego powodu. Dzieje się tak też jak zmykam system, zamiast wyłączenia restartuje się

2:drugi problem polega na tym że co jakiś czas sieć się odłącza z nie wiadomo jakiego powodu, a jak zrestartuje komputer wszystko działa bez zarzutów

Czy mógłby mi ktoś pomóc??

Z góry dziękuję


(aju) #2

Skan ad-aware, spybot, panda on-line, nod32. Wklej loga hijackthis i silent runners do działu bezpieczeństwo.

Drugi objaw jest bardzo typowy dla neostrady z robactwem więc bardzo prawdopodobne że z netią jest podobnie.


(lazikar) #3

-=Kula=- Masz jakiegos wirusa na kompie.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

I najlepiej odrazu cię przeniose do działu bezp.


(-=Kula=-) #4

wklejam logi hijack i silent runners mam nadzieje ze pomozecie

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:55:23, on 2006-04-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

C:\WINDOWS\mHotkey.exe

C:\WINDOWS\CNYHKey.exe

C:\WINDOWS\StopHid.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Creative\Desktop Wireless\mouse_2k.exe

C:\Program Files\Anti-Blaxx 1.18\Anti-Blaxx.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTScheduler.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\Program Files\EdgeCAM\Cam\edgecls.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\Program Files\TC PowerPack\totalcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 


7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program 


Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: SafeIE Utility - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\system32\safeie.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CNYHKey] CNYHKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StopHid] StopHid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMouse] C:\Program Files\Creative\Desktop Wireless\mouse_2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx 1.18\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" 


-start

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional 


Edition\AbbyyNewsReader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 


Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" 


/icon

O4 - HKLM\..\Run: [CONNECTScheduler] "C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTScheduler.exe" 


/RUN_SCHEDULER

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 


7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: EdgeCLS8.50.lnk = C:\Program Files\EdgeCAM\Cam\edgecls.exe

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky 


Anti-Hacker\KAVPF.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko za pomocą WellGeta - C:\Program 


Files\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij za pomocą &WellGeta - C:\Program Files\WellGet\nxcatch.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program 


Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program 


Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} - C:\Program 


Files\WellGet\WellGet.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - 


C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {2A781DED-C22D-4153-9812-CEA98A32981C} (GameDesire Makao) - 


http://67.15.101.3/g_bin/pl/cardsmakao_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {4B4513E2-4E57-43DF-9496-FCD37E9DFA64} (GameDesire Sea Battle) - 


http://67.15.101.3/g_bin/pl/navy_2_0_0_20.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - 


http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132425892625

O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - 


http://67.15.101.3/g_bin/pl/darts_2_0_0_31.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - 


http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - 


http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BAA69C97-6B11-4E8F-96CC-8FD2FA301655}: NameServer = 


195.114.161.55 195.114.181.130

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems 


Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program 


Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive 


Software\DiskeeperLite\DKService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program 


Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 


Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony 


Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - 


C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony 


Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony 


Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony 


Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program 


Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

"Silent Runners.vbs", revision 44, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CursorXP" = "C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe" [" "]

"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Konnekt" = ""C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart" ["Stamina"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"NVRaidService" = "C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe" ["NVIDIA Corporation"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"CHotkey" = "mHotkey.exe" ["Creative"]

"CNYHKey" = "CNYHKey.exe" ["Creative"]

"StopHid" = "StopHid.exe" [null data]

"CreativeMouse " = "C:\Program Files\Creative\Desktop Wireless\mouse_2k.exe" [empty string]

"Anti-Blaxx Manager" = "C:\Program Files\Anti-Blaxx 1.18\Anti-Blaxx.exe" [null data]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"ISUSPM Startup" = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup" ["InstallShield Software Corporation"]

"ISUSScheduler" = ""C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start" ["InstallShield Software Corporation"]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"FineReader7NewsReaderPro" = "C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe" ["ABBYY (BIT Software)"]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"KAVPersonal50" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize" ["Kaspersky Lab"]

"KernelFaultCheck" = "C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k" [MS]

"WinampAgent" = ""C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"" [null data]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON Telecom Belgium"]

"CONNECTScheduler" = ""C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTScheduler.exe" /RUN_SCHEDULER" ["Sony Corporation"]

"cFosSpeed" = "C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe" ["cFos Software GmbH"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1}\(Default) = "SafeIE Utility"

 -> {HKLM...CLSID} = "FiltrateIE Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\safeie.dll" [empty string]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}" = "ShellLink for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellLink for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}" = "Shell Icon Handler for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Icon Handler for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{A5110426-177D-4e08-AB3F-785F10B4439C}" = "My Phones"

 -> {HKLM...CLSID} = "My Phones"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile\File Manager\fmgrgui.dll" ["Sony Ericsson Mobile Communications AB"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

FineReader\(Default) = "{AC0DD14A-8F29-4F88-BE1D-0F0ED1B06C9F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "FineReaderExplorerContextMenuHandler"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\abbyy finereader 7.0 professional edition\fecmenu.dll" ["ABBYY (BIT Software)"]

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Opera\Opera\profile\Skin\arsenal.bmp"Startup items in "Administrator" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"EdgeCLS8.50" -> shortcut to: "C:\Program Files\EdgeCAM\Cam\edgecls.exe" ["Pathtrace Engineering Systems"]

"Kaspersky Anti-Hacker" -> shortcut to: "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe /silence" ["Kaspersky Lab"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 04, 07 - 20

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 05 - 06Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" [file not found]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899}\

"ButtonText" = "WellGet"

"Exec" = "C:\Program Files\WellGet\WellGet.exe" [empty string]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


cFosSpeed System Service, cFosSpeedS, ""C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service" ["cFos Software GmbH"]

Diskeeper, Diskeeper, ""C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe"" ["Executive Software International, Inc."]

kavsvc, kavsvc, ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe"" ["Kaspersky Lab"]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

PDFCreator\Driver = "pdfcmnnt.dll" [null data]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 38 seconds, including 18 seconds for message boxes)

(Kuz5) #5

Logi sa ok


(-=Kula=-) #6

czyli juz nic nie da rady z tym zrobic? :cry:


(aju) #7

Nie wiem dokładnie, ale może warto sprawdzić.

W przypadku neostrady bardzo ważne jest, czy płyta główna oparta jest o chipset VIA. Jeśli tak to instalowało się specjalne stery z płytki przeznaczone właśnie do tego chipsetu.

Więc sprawdź. Możliwe iż w tym tkwi przyczyna.


(-=Kula=-) #8

płyta główna nie jest na chipsecie via

jest na nForce4 4X


(McDracullo) #9

Masz możliwośc pozyczenia od kogoś modemu i sprawdzenia czy sprawnie działa z innym modem? Jeśli nikt w Twoejej okolicy nie ma netii to napewno mają neostrade w tepsie :). Jeśli nie to zadzwoń pod *88 (numer do serwisu netii z telefonów w netii - jest darmowy).


(-=Kula=-) #10

popytam bo mam znajomych z net24 dam znac czy sa roznice a jak nie to pozostaje telefon do netii