3 in 1: DNS, zasoby sieciowe & AVI


(pietras) #1

Czyszczenie pamięci podręcznej DNS

/Skasowanie z pamięci cache adresów IP komputerów, z którymi często się łączymy./

:arrow: Start -> Uruchom -> cmd -> ipconfig /flushdns

Szybsze łączenie z zasobami sieciowymi

/Komputer z Windows XP po połączeniu z drugą maszyną z tym systemem sprawdza, czy nie ma na niej jakichś zadań (sheduled tasks) do wykonania. Wyłączanie tego./

:arrow: Start -> Uruchom -> regedit -> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace -> kasujemy klucz: {D6277990-4C6A11CF-8D87-00AA0060F5BF}

Odtwarzanie AVI

/Czasami w momencie rozpoczęcia odtwarzania pliku AVI użycie procesora znacznie wzrasta. Odpowiedzialny za to jest moduł sprawdzający właściwości plików multimedialnych. Wyłączanie każdorazowego analizowania zawartości pliku AVI./

:arrow: Start -> Uruchom -> regedit -> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\ -> {87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E} -> kasujemy klucz: InProcServer32

Porady znajdują się w CHIP|Lipiec 2003.

Sprawdzałem na Windows XP Professional i wszystkie działają OK.