30. Program sprawdzający czy liczba a jest podzielna przez b (a i b podane)

#include <iostream>

 

 

using namespace std;

 

int main()

{

 

int a,b;

cout <<“wprowadź liczbę”;

cin>> a;

 

 

cout <<“wprowadź potęgę”;

cin>> b;

 

if (a%b=0)

 cout<<“tak”<<endl;

 

else

    cout<<“nie”<<endl;

 

 

return 0;

 

}

 

dlaczego zaznaczony na czerwono kod jest nie poprawny ?

bo = przypisuje, porównujesz == :stuck_out_tongue: