50 lat od pierwszego połączenia w sieci ARPANET

2 dni temu, to co dziś nazywamy Internetem, obchodziło 50-tą rocznicę urodzin :slight_smile:
vide: https://kopalniawiedzy.pl/internet-ARPANET-Paul-Baran-siec-komputer-mainframe-Vint-Cerf-Tom-Berners-Lee-WWW,30945,1

Swoją drogą ciekawe napisany artykuł. Długi i ciekawy. :slightly_smiling_face: