7-Zip (cmd) - wypakowanie ze strukturą folderów


(Rayearth) #1

Interesuje mnie pełne polecenie do wypakowania plików i katalogów z archiwum.

Chodzi mi o konkretny przypadek (np. Media Player Classic Home Cinema), gdzie w archiwum znajduje się folder główny "MPC-HC.1.7.0.x64" a dopiero w nim są pliki i katalogi, które chcę wypakować - ale z zachowaniem całej struktury katalogów poza tym pierwszym głównym.

Zmontowałem coś takiego, ale nie działa tak jak tego chcę, bo wypakowuje katalog główny.

7z x mpc-hc.zip -o"D:\Programy\mpc-hc\" -ir!"MPC-HC.1.7.0.x64\*" -y

Parametr "x" spowoduje zachowanie struktury katalogów a switch "ir" z dodatkiem "MPC-HC.1.7.0.x64*" powinien wypakować tylko zawartość katalogu głównego.

Co tu jest nie tak?