A może by tak moj LOG ktoś ocenił ? - proszę


(luki) #1

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 18:59:26, on 2005-01-13

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\PROGRA~1\MediaKey\KPDrv4XP.EXE

C:\PROGRA~1\MediaKey\MMKeybd.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe

C:\Program Files\NEC-Mitsubishi\Brightness Controller\BrightnessController.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\domownik\USTAWI~1\Temp\Rar$EX03.016\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM..\Run: [uSBKBDrv] C:\PROGRA~1\MediaKey\KPDrv4XP.EXE

O4 - HKLM..\Run: [MediaKey] C:\PROGRA~1\MediaKey\MMKeybd.EXE

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [WinPatrol] C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe

O4 - Startup: Brightness Controller.lnk = C:\Program Files\NEC-Mitsubishi\Brightness Controller\BrightnessController.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... vSniff.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(adpawl) #2

OK


(Chees) #3

Niw widzę żadnych podejrzanych wpisów :wink:


(Musg) #4

ładny tak jak moj pozdrawiam :slight_smile:


(luki) #5

Dziękuję serdecznie. Poprostu dorwałem tą chyba najnaowszą wersję HT i chciałem sprawdzić czy wszystko jest w porządku... :wink: .

Zawsze można na Was liczyć .. Dzięki . :smiley:


(Romek1990) #6

Wszystko jest wpozadku :lol: