A to mój log


(Powracam) #1

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 18:20:58, on 2004-10-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Tibia\Tibia.exe

C:\DOCUME~1\Mickey\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.330\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Neo Toolbar - {722E8B26-1C44-460F-88BB-50C82B20E30E} - C:\WINDOWS\System32\msqsb.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Neo Toolbar - {722E8B26-1C44-460F-88BB-50C82B20E30E} - C:\WINDOWS\System32\msqsb.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKCU..\Run: [steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 6870457309

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{F7B08A53-A782-4405-9387-4AB62015A5CF}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

interesuje mnie wywalenie neo toolbara innych badziewi! !!

JAK SIE POZBYC trj/downloader.hk ????

Post nr 2:

Ktos mi powie co z tego usunac????


Nie pisz posta jednego pod drugim - używaj opcji Zmień

Asterisk


(Xiao19) #2

kasujesz

O2 - BHO: Neo Toolbar - {722E8B26-1C44-460F-88BB-50C82B20E30E} - C:\WINDOWS\System32\msqsb.dll

O3 - Toolbar: Neo Toolbar - {722E8B26-1C44-460F-88BB-50C82B20E30E} - C:\WINDOWS\System32\msqsb.dll

C:\Program Files\Tibia\Tibia.exe

znasz ten proces zostawiasz /NIE/ zabijasz

/zabicie procesu/ dwa sposoby

  1. Alt-Ctrl-Del i zabicie danego procesu

  2. Start w trybie awaryjnym

nastepnie skan

--Pest-Scan--

http://www.pestscan.com/ /cos znajdzie/ sciagasz

wersje HOME

http://download.zonelabs.com/bin/free/p ... olHome.exe

dalej

--GeCAD (RAV)--

http://www.ravantivirus.com/scan/

--Softwin (BitDefender)--

http://www.bitdefender.com/scan/licence.php

--F-Secure--

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

/czytasz dalej/ jak niemasz intalujsz te progsy zmojego topicu link nizej

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ht=blaster


(fiesta) #3

Hmmmmmmmmmmmmmmm poczekam na najbliższego Twojego orta :twisted: :twisted: :twisted:

OT :arrow: KOSZ