A0029680.exe w skanie Sophos Anti Rootkit


(Masaj) #1

Witam.

Otóż znalazłem pewien ukryty plik niewiadomego mi pochodzenia, który nie wiem czy jest szkodnikiem czy czystym plikiem .

Sophos wykrył go , ale nie zalecił usuwania jako mało bezpieczne nakazał pozostawienie go tam gdzie jest .

Co robić ?.


(deFco247) #2

Wyłącz i włącz Przywracanie Systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja XP lub Vista.


(Masaj) #3

Nie bardzo bym chciał usuwać wszystkie restore point , jest jakiś inny sposób . Do czego jest i co to za plik A0029680.exe


(deFco247) #4

To jest właśnie kopia pewnego pliku znajdująca się w folderach przywracania systemu.

Innego sposobu usunięcia nie ma, chyba że usuniesz ten plik poprzez Sophosa.

Jednak po takiej operacji przywrócenie systemu do punktu będzie zwracało błąd.