ABBYY Fine Reader 4.0.Sprint -problem z odinstalowaniem

Pytanie kolegi-program zajmuje mu coraz więcej miejsca na dysku,obecnie ponad 6GB i ciagle się powiększa.Nie wie w ogóle skąd się wziął,nie pamięta żeby go instalował - czy to czasem nie zainstalowało się razem z drukarką? Nie korzysta z niego,deinstalacja z poziomu dodaj/usuń bez powodzenia. Nie potrafi nawet znaleźć do niego ścieżki ani samego programu.Myślę,że być może siedzi jakiś sterownik,który trzeba by najpierw odinstalować w trybie awaryjnym,ale to tylko moje domysły bo programu nie znam.

Dołączam screen i log z HJ.

screenadamagn6.th.jpg

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:46:29, on 2006-09-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Platinum Suite\UIWatcher.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe

C:\Program Files\Finale PrintMusic 2006\PrintMusic.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IE PopUp-Killer - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000003} - C:\PROGRA~1\Ashampoo\ASHAMP~2\PopUp.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [UIWatcher] C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Platinum Suite\UIWatcher.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: Web Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-9812-CEA98A32981C} (GameDesire Bridge) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cardsbridge_2_0_0_19.cab

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_29.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.netsecure.pl/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {70B410C0-BADA-11D4-8308-0080C8D7ED4A} - http://67.15.101.3/g_bin/pl/bridge_2_0_0_20.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab

O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab

O20 - AppInit_DLLs: "C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll"

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

:arrow: http://www.finereader.pl/fr-xix.html

Jak coś instalował od skanera a nie ma deinstalatora to nież włoży płytę

od tego użądzenia . Tam powinien być deilstalator. Program powinie zapytać czy ma naprawć czy odinstalować .

To nie jast jakieś urz. wielo funkcyjne Lexmark ??

ps.

Log chyba czysty

Dla pewnosci:

Skan po aktualizacji bazy wirusów

:arrow: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=1745&t=82