About: blank - jak zmienić tą stronę?


(G Rosinski) #1

nie moge zmienić tej strony domowej na inna stale jest about:blank przez nia mam na kompie same trojany. w ulubionych zainstalowaly sie same odnośniki do 2 stron seven day porn i sex coś tam. jeszcze przez to otwieraja mi sie strony z reklamami "only the best". Nie mam pojęcia co z tym zrbić POMOCY komputer spowalnia i zaczyna sie wieszac.


(Dragonlnx) #2

Skan CWShredder i daj log hijackthis ! - obowiązkowo !


(Adarek) #3

CWShredder 2.12

HijackThis


(G Rosinski) #4

uzylem tych programow i pierwszy CWShredder nic nie wykryl a drugi pokazal mi taka liste i nie wiem o co chodzi w tym

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 19:12:41, on 2004-12-31

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\ipqs32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common files\SearchUpgrader\SearchUpgrader.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\EspaceWanadoo.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\d3he32.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\Tola\USTAWI~1\Temp\Rar$EX19.491\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {3DCE94D5-A508-CE8E-B2DC-01C3740E2F01} - C:\WINDOWS\system32\mfclo.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [webHancer Survey Companion] "C:\Program Files\webHancer\Programs\whSurvey.exe"

O4 - HKLM..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM..\Run: [webHancer Agent] "C:\Program Files\webHancer\Programs\whAgent.exe"

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [d3he32.exe] C:\WINDOWS\system32\d3he32.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [ipqs32.exe] C:\WINDOWS\system32\ipqs32.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111191113457} - file://c:\ied_s7.cab

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-511111193457} - file://c:\x.cab

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-511111193458} - file://c:\x.cab

O16 - DPF: {23232323-2323-2323-2323-232323291122} - file://c:\x.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 8908029481

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{F63FC350-AC1B-40E1-94C5-E847420F46E0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34545} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll

O23 - Service: Panda Process Protection Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda IManager Service - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

mozecie napisac co z tym zrobic


(Lewy) #5

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [webHancer Survey Companion] "C:\Program Files\webHancer\Programs\whSurvey.exe"

O4 - HKLM..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM..\Run: [webHancer Agent] "C:\Program Files\webHancer\Programs\whAgent.exe"

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

to wywal, pozatym przyda sie w kompie wizyta ad-aware...


(G Rosinski) #6

usunąłem to, zrobiłem skan ad-warem, zrestartowałem kompa i nadal poazuje mi sie jak wlaczam internet strona domowa about: blank


(Lewy) #7

C:\Program Files\Common files\SearchUpgrader\SearchUpgrader.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

sorki, niezauwazylem tego, po usunieciu tych smieci powinno byc ok :slight_smile:


(G Rosinski) #8

jak usune to co napisales i zmienie w opcjach internetowych stronę domową na neostrada.pl to wlacza sie ta neostarda, ale jak juz zamkne program hijackthis i wlacze go ponownie po zrobieniu skan znow wychodza te rzeczy

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

i jak wlacze przegladarke znow jest about: blank

może ja coś źle robie


(Adarek) #9

Wyłącz przywracanie systemu.

Start kompa do trybu awaryjnego

Za pomocą HijackThis usuń

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\ivsga.dll/sp.html#93256

O2 - BHO: (no name) - {3DCE94D5-A508-CE8E-B2DC-01C3740E2F01} - C:\WINDOWS\system32\mfclo.dll

Wyrejestruj plik mfclo.dll z systemu tą metodą Start -> uruchom -> regsvr32 \u C:\WINDOWS\System32\ tu wpisujesz nazwe pliku - i klikasz W szukaj wpisz mfclo.dll , zaznacz aby szukał w ukrytych , Usuń !!


(Trebron) #10

WoW :o :o :o Według mnie całkowity scan Ad-Aware by wystarczył :wink:


(Lewy) #11

a według mnie całkowite dbanie o komputer by wystarczyło :slight_smile: jeśli się nie ściąga śmieci i nie łazi sie po porno stronach to skanowanie kompa nawet nie jest potrzebne :stuck_out_tongue: