Acces 2007Viewer?

są dostępne przeglądarki darmowe Excell i WOrd w wersjach 2003…

czy jest możliwość otwierania baz danych Accesa 2007 w jego formacie w darmowej przeglądarce??

Po to właśnie powstał viewer. Do podglądu i wydruku

Odpowiem ci bardziej konkretnie niż MarS.

Możesz spróbować przez OpenOffice.org - Base, bądź przekonwertować bazę na inny format.

MS nie wypuścił przeglądarki dla accesa bo to by było trudne.

Możesz posłużyć się też tymi programami, nie microsoftu.

pierwszy, drugi, trzeci

pozdr.

niestety żaden z tych 3ch nie otwiera plików .accdb (Access 2007)…