Access - błąd przy dodaniu odnośnika


(Ma7ras1) #1

W załączonej bazie http://www.filedropper.com/db1kopia próbuje zrobić odnośniki w tabeli OsobaFilmu. Z IdFilmu do Tytułu w tabeli w Film i z IdOsoby do Nazwiska w tabeli osoba. Film i Osoba są połączone relacją wiele-do-wielu. W źródle wiersza wprowadziłem odpowiednie pola, a po przy próbie wyboru danych widnieje puste pole kombi. Ktoś pomoże rozwiązać mój problem?