[ACCESS] Przycisk okna dialogowego zapisuje dane w tabeli


#1

Jak w temacie.

Przycisk okna dialogowego zapisuje nowe dane w rekordzie w innym formularzu. Obecnie “działa” to tak, że dopiero po ponownym otworzeniu formularza widać naniesione dane, a chciałym aby pojawiały się automatycznie.


(Protected_48) #4

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff836021.aspx