ACER 5560G grzeje się, CPU 100%

Witam.

Jak w temacie.

Mam problem z moim laptopem.

Przy uruchomionej przeglądarce (nieważne czy jest to Chrome, Firefox, Opera) lub wymagającym programie (Lightroom, ALL Player - filmy mkv) komputer ten bardzo mocno się nagrzewa, a jego CPU dochodzi do 100%. Zacinają się również gry np. FIFA 12, gdzie na samym początku jego użytkowania “chodziły” na pełnych detalach. Gry były dla dziecka, które teraz gra na Xboxie. Jak można zaradzić tej sytuacji? Nie chcę “spalić” tego lapka. Dziękuję za ew. odpowiedzi. Pozdrawiam.

SlimCleaner 4.0.25845.49585 Hijack Log


01/16/2013 01:35:20 AM


Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1


6.01 build 7601 Service Pack 1


Olek


In groups: LOKALNY Administratorzy Wszyscy LOGOWANIE DO KONSOLI U
Running Processes:


C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe


C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4651.0\FacebookMessenger.exe


C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe


C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe


C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe


C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe


C:\Program Files (x86)\USB Disk Security\USBGuard.exe


C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\clear.fiAgent.exe


C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe


C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\.\Kernel\DMR\DMREngine.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


C:\Program Files (x86)\SlimCleaner\SlimCleaner.exe
system.ini Shell	Registry System.ini	USERINIT.EXE	


Default Home Page	Software\Microsoft\Internet Explorer\Main	http://acer.msn.com	


Start Page	Software\Microsoft\Internet Explorer\Main		


Start Page	Software\Microsoft\Internet Explorer\Main		


BHO	Adobe PDF Link Helper	C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll	


BHO	Canon Easy-WebPrint EX BHO	C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll	


BHO	Spybot-S&D IE Protection	C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll	


BHO	avast! WebRep	C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll	


BHO	Windows Live ID Sign-in Helper	C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll	


BHO	Skype Browser Helper	C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll	


BHO	Bing Bar Helper	C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll	


BHO	IplexToALLPlayer	C:\PROGRA~2\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL	


BHO	GretechBHO Class	C:\Program Files (x86)\GRETECH\GomPicker\GomPickerBHO.dll	


BHO	SMTTB2009 Class	C:\Program Files (x86)\AccmeWare DB Toolbar\tbcore3.dll	


Toolbar	Locked		


Toolbar	{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5}		


Toolbar	Canon Easy-WebPrint EX	c:\program files (x86)\canon\easy-webprint ex\ewpexhlp.dll	


Toolbar	avast! WebRep	c:\program files\avast software\avast\aswwebrepie.dll	


Toolbar	AccmeWare DB Toolbar	c:\program files (x86)\accmeware db toolbar\tbcore3.dll	


Toolbar	Bing Bar	c:\program files (x86)\microsoft\bingbar\7.1.391.0\bingext.dll	


Startup: Registry	Google Update	C:\Users\Olek\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe	


Startup: Registry	GoogleDriveSync	C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe	


Startup: Registry	Facebook Update	C:\Users\Olek\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe	


Startup: Registry	RtHDVCpl	C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe	


Startup: Registry	RtHDVBg	C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe	


Startup: Registry	SynTPEnh	C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe	


Startup: Registry	Power Management	C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe	


Startup: Registry	Dolby Advanced Audio v2	C:\Dolby PCEE4\pcee4.exe	


Startup: Registry	LManager	C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe	


Startup: Registry	Adobe ARM	C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe	


Startup: Registry	avast	C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe	


Startup: Registry	USB Antivirus	C:\Program Files (x86)\USB Disk Security\USBGuard.exe	


Startup: Registry	StartCCC	C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe	


Startup: Registry	StartupPrograms	rdpclip	


Startup: Registry	BootExecute	C:\Windows\system32\autochk.exe	


Startup: FileSystem	McAfee Security Scan Plus.lnk	C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe	


Startup: FileSystem	Facebook Messenger.lnk	C:\Users\Olek\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4651.0\FacebookMessenger.exe	


Startup: TaskScheduler	GoogleUpdateTaskMachineCore	C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe	


Startup: TaskScheduler	Proxy	C:\Windows\system32\rundll32.exe	


Startup: TaskScheduler	Lpksetup	C:\Windows\System32\lpksetup.exe	


Startup: TaskScheduler	LPRemove	C:\Windows\system32\lpremove.exe	


Startup: TaskScheduler	SR	C:\Windows\system32\rundll32.exe	


Startup: TaskScheduler	Windows Backup Monitor	C:\Windows\system32\sdclt.exe	


Extra Button	@C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004		


Extra 'Tools' menu-item	@C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003		


Extra Button	@C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222		


Extra 'Tools' menu-item	@C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223		


Extra Button	Skype Click to Call		


Extra 'Tools' menu-item	Spybot - Search && Destroy Configuration		


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\system32\nlasvc.dll,-1000	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\system32\napinsp.dll,-1000	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1000	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll,-1001	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\system32\wshtcpip.dll,-60103	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	NTDS	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	WindowsLive NSP	Microsoft Corp.	


Unknown file in WinSock LSP	WindowsLive Local NSP	Microsoft Corp.	


Unknown file in WinSock LSP	mdnsNSP	Apple Inc.	


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\System32\wshtcpip.dll,-60100	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\System32\wshtcpip.dll,-60101	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\System32\wshtcpip.dll,-60102	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\System32\wship6.dll,-60100	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\System32\wship6.dll,-60101	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\System32\wship6.dll,-60102	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\System32\wshqos.dll,-100	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\System32\wshqos.dll,-101	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\System32\wshqos.dll,-102	Microsoft Corporation	


Unknown file in WinSock LSP	@%SystemRoot%\System32\wshqos.dll,-103	Microsoft Corporation	


Protocol	ftp	{79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - c:\windows\syswow64\urlmon.dll	


Protocol	http	{79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - c:\windows\syswow64\urlmon.dll	


Protocol	https	{79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - c:\windows\syswow64\urlmon.dll	


Shell Service AutoRun Object	WebCheck		


Service	NA (AMD External Events Utility) - AMD	c:\windows\system32\atiesrxx.exe	


Service	Apple Mobile Device (Apple Mobile Device) - Apple Inc.	c:\program files (x86)\common files\apple\mobile device support\applemobiledeviceservice.exe	


Service	Konstruktor punktów koService	Windows Audio (AudioSrv) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	avast! Antivirus (avast! Antivirus) - AVAST Software	c:\program files\avast software\avast\avastsvc.exe	


Service	BingBar Service (BBSvc) - Microsoft Corporation.	c:\program files (x86)\microsoft\bingbar\7.1.391.0\bbsvc.exe	


Service	Podstawowy aparat filtrowania (BFE) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	UsService	UsService	UsService	Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 (clr_optimization_v4.0.30319_32) - Microsoft Corporation	c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe	


Service	Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64 (clr_optimization_v4.0.30319_64) - Microsoft Corporation	c:\windows\microsoft.net\framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe	


Service	UsService	Client Virtualization Handler (cvhsvc) - Microsoft Corporation	c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\virtualization handler\cvhsvc.exe	


Service	Program uruchamiajService	Klient DHCP (Dhcp) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	Klient DNS (Dnscache) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	UsService	Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc.	c:\program files (x86)\launch manager\dsiwmis.exe	


Service	Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated	c:\program files\acer\acer epower management\epowersvc.exe	


Service	Dziennik zdarzeService	System zdarzeService	Publikacja zasobów odnajdowania funkcji (FDResPub) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	UsService	Klient zasad grupy (gpsvc) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	GREGService (GREGService) - Acer Incorporated	c:\program files (x86)\acer\registration\gregsvc.exe	


Service	UsService	ModuService	ModuService	Pomoc IP (iphlpsvc) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	Serwer (LanmanServer) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	Stacja robocza (LanmanWorkstation) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	Live Updater Service (Live Updater Service) - Acer Incorporated	c:\program files\acer\acer updater\updaterservice.exe	


Service	Pomoc TCP/IP NetBIOS (lmhosts) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	UsService	Harmonogram klas multimediów (MMCSS) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	Zapora systemu Windows (MpsSvc) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NlaSvc) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation	c:\program files (x86)\symantec\norton online backup\nobuagent.exe	


Service	UsService	NTI IScheduleSvc (NTI IScheduleSvc) - NTI Corporation	c:\program files (x86)\nti\acer backup manager\ischedulesvc.exe	


Service	UsService	Plug and Play (PlugPlay) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	Zasilanie (Power) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	UsService	ProtexisLicensing (ProtexisLicensing) - c:\windows\syswow64\psiservice.exe	


Service	Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc.	c:\program files (x86)\common files\protexis\license service\psiservice_2.exe	


Service	Service	Program mapowania punktów koService	Zdalne wywoService	MenedService	Harmonogram zadaService	UsService	Application Virtualization Client (sftlist) - Microsoft Corporation	c:\program files (x86)\microsoft application virtualization client\sftlist.exe	


Service	Wykrywanie sprzService	Skype C2C Service (Skype C2C Service) - Skype Technologies S.A.	c:\programdata\skype\toolbars\skype c2c service\c2c_service.exe	


Service	Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies	c:\program files (x86)\skype\updater\updater.exe	


Service	Bufor wydruku (Spooler) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\spoolsv.exe	


Service	Ochrona oprogramowania (sppsvc) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\sppsvc.exe	


Service	Windows Image Acquisition (WIA) (stisvc) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	WstService	Kompozycje (Themes) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	Klient Service	MenedService	Service	@C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpRes.dll,-103 (WinDefend) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	Instrumentacja zarzService	Autokonfiguracja sieci WLAN (Wlansvc) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Service	Windows Live ID Sign-in Assistant (wlidsvc) - Microsoft Corp.	c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidsvc.exe	


Service	@C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner	C:\Program Files (x86)\windows media player\wmpnetwk.exe	(file missing)


Service	Centrum zabezpieczeService	Windows Search (WSearch) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\searchindexer.exe	


Service	Windows Update (wuauserv) - Microsoft Corporation	c:\windows\system32\svchost.exe	


Context Menu Handlers	7-Zip	Igor Pavlov	


Context Menu Handlers	AIMPClassic	AIMP DevTeam	


Context Menu Handlers	avast	AVAST Software	


Context Menu Handlers	Corel PaintShop Pro X4	Corel Software, Inc.	


Context Menu Handlers	F5typesMenu	HDX4 GmbH	


Context Menu Handlers	PowerISO	PowerISO Computing, Inc.	


Context Menu Handlers	SlimShellExt	Slimware Utilities, Inc.	


Context Menu Handlers	TeraCopy	Unknown owner	


Context Menu Handlers	TeraCopyS64	


Context Menu Handlers	VIDEOTRANS	


Context Menu Handlers	{90AA3A4E-1CBA-4233-B8BB-535773D48449}		


Context Menu Handlers	{a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8}		


Context Menu Handlers	00avast	AVAST Software	


Context Menu Handlers	MWLIVShellExt	Egis Technology Inc. 	


Context Menu Handlers	ShredderContextMenu	Egis Technology Inc.	


Context Menu Handlers	SlimShellExt	Slimware Utilities, Inc.	


Directory Context Menu Handlers	7-Zip	Igor Pavlov	


Directory Context Menu Handlers	AIMPClassic	AIMP DevTeam	


Directory Context Menu Handlers	Corel PaintShop Pro X4	Corel Software, Inc.	


Directory Context Menu Handlers	PowerISO	PowerISO Computing, Inc.	


Directory Context Menu Handlers	SlimShellExt	Slimware Utilities, Inc.	


Directory Context Menu Handlers	TeraCopy	Unknown owner	


Directory Context Menu Handlers	TeraCopyS64	


Drag Drop Handlers	7-Zip	Igor Pavlov	


Drag Drop Handlers	TeraCopy	Unknown owner	


Drag Drop Handlers	TeraCopy64	


Folder Context Menu Handlers	avast	AVAST Software	


Folder Context Menu Handlers	ContMenu		


Folder Context Menu Handlers	PowerISO	PowerISO Computing, Inc.	


Folder Context Menu Handlers	TeraCopy	Unknown owner	


Folder Context Menu Handlers	TeraCopyS64	


Background Context Menu Handlers	ACE	Advanced Micro Devices, Inc.	


Background Context Menu Handlers	TeraCopy	Unknown owner	


Background Context Menu Handlers	TeraCopyS64	


Shell Icon Overlay Identifiers	00avast	AVAST Software	


Shell Icon Overlay Identifiers	GDriveBlacklistedOverlay	Google	


Shell Icon Overlay Identifiers	GDriveSharedOverlay	Google	


Shell Icon Overlay Identifiers	GDriveSyncedOverlay	Google	


Shell Icon Overlay Identifiers	GDriveSyncingOverlay	Google	


Shell Extensions Approved	Catalyst Context Menu extension	Advanced Micro Devices, Inc.	


Shell Extensions Approved	Synaptics Control Panel	Unknown owner	


Shell Extensions Approved	WebCheck		


Shell Extensions Approved	TeraCopy	Unknown owner	


Shell Extensions Approved	TeraCopyS64	Unknown owner	


Shell Extensions Approved	TeraCopy64	


Shell Extensions Approved	PowerISO	PowerISO Computing, Inc.	


Shell Extensions Approved	avast	AVAST Software	


Shell Extensions Approved	Display CPL Extension	Advanced Micro Devices, Inc.	


Shell Extensions Approved	iTunes	Apple Inc.	


Sidebar Gadget	aswSidebar.gadget	C:\Program%20Files\Windows%20Sidebar\Shared%20Gadgets\aswSidebar.gadget	


Driver	amdxata	c:\windows\system32\drivers\amdxata.sys	


Driver	amd_sata	c:\windows\system32\drivers\amd_sata.sys	


Driver	amd_xata	c:\windows\system32\drivers\amd_xata.sys	


Driver	aswMonFlt	c:\windows\system32\drivers\aswmonflt.sys	


Driver	Bluetooth HID Bus Service	c:\windows\system32\drivers\bthidbus.sys	


Driver	cpuz135	c:\windows\system32\drivers\cpuz135_x64.sys	


Driver	mwlPSDFilter	c:\windows\system32\drivers\mwlpsdfilter.sys	


Driver	mwlPSDNServ	c:\windows\system32\drivers\mwlpsdnserv.sys	


Driver	mwlPSDVDisk	c:\windows\system32\drivers\mwlpsdvdisk.sys	


Codec	msacm.l3acm	Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS	


Codec	msacm.l3acm	Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS	


Codec	vidc.cvid	Radius Inc.	


Codec	msacm.l3codecp	Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS	


Codec	vidc.mjpg	Pegasus Imaging Corporation	


Codec	vidc.xvid	Unknown owner	


Codec	Microsoft TV Captions Decoder		


Codec	CBVA DMO wrapper filter		


Codec	Microsoft TV Subtitles Decoder		


Codec	NetBridge		


Codec	Media Center Extender Encryption Filter		


Codec	AudioRecorder WAV Dest		


Codec	AudioRecorder Wave Form		


Codec	SoundRecorder Null Renderer		


Codec	Pinnacle Real Media Renderer 2	Pinnacle Systems, Inc.	


Codec	Xiph.Org Vorbis Decoder	Unknown owner	


Codec	Samsung MPEG-4 Splitter Filter	Pixtree, Inc.	


Codec	Gretech ASF Source Filter	Unknown owner	


Codec	MPC - Matroska Source	MPC-HC Team	


Codec	Emuzed AMR/3GPP/MP4/MP3 Multiplexer-Filter	Emuzed Inc. 	


Codec	Gretech MPEG Source Filter	Unknown owner	


Codec	Emuzed MP3 Source/Decoder Filter	Emuzed Inc. 	


Codec	ATI Ticker	Unknown owner	


Codec	Samsung H264 Decoder	Honest Technology	


Codec	MPC - Matroska Splitter	MPC-HC Team	


Codec	CyberLink DVD Navigator	CyberLink Corp.	


Codec	Emuzed AMR/QCP/3GPP/MP4/3G2 Source Filter	Emuzed Inc. 	


Codec	Roxio MPEG Splitter	Unknown owner	


Codec	Xiph.Org FLAC Decoder	Unknown owner	


Codec	Nokia MPEG4ASP Decoder Filter	Nokia	


Codec	Mpeg2Dec Filter	Gabest	


Codec	SlideShow	Unknown owner	


Codec	WAV Dest	Unknown owner	


Codec	Samsung MP4 Muxer Filter	Unknown owner	


Codec	MPEG Audio Decoder (MAD)	Gabest	


Codec	CyberLink Line21 Decoder (PCMMovie)	CyberLink Corp.	


Codec	Gretech Video Filter	Unknown owner	


Codec	MMACE ProcAmp	Unknown owner	


Codec	Gretech OGG Source Filter2	Unknown owner	


Codec	Nokia H264Dec HP/MP Filter	Nokia	


Codec	Gretech FLV Source Filter	Unknown owner	


Codec	Gretech MPEG Source Filter2	Unknown owner	


Codec	CoreImgSrc	Corel Software, Inc.	


Codec	CyberLink Audio Spectrum Analyzer (PCMMovie)	CyberLink Corp.	


Codec	PICVideo M-JPEG 3 DirectShow Decompressor	Pegasus Imaging Corporation	


Codec	Samsung AVI Muxer	


Codec	Gretech AsfEx Source Filter	Unknown owner	


Codec	Samsung MJPEG Decoder	Honest Technology	


Codec	Emuzed AAC/AAC+ Decoder TFilter	Emuzed Inc. 	


Codec	CoreMovSrc	Corel Software, Inc.	


Codec	Xvid MPEG-4 Video Decoder	Unknown owner	


Codec	Samsung MJPEG Encoder	Honest Technology	


Codec	CoreAAC Audio Decoder	


Codec	Gretech AVI Source Filter	Unknown owner	


Codec	Gretech Network(OGG) Filter	Unknown owner	


Codec	Xiph.Org Native FLAC Decoder	Unknown owner	


Codec	CyberLink TimeStretch Filter (PCMMovie)	CyberLink Corp.	


Codec	Emuzed MP4SP/H263 Video Decoder-Filter	Emuzed Inc. 	


Codec	Xiph.Org FLAC Encoder	Unknown owner	


Codec	Gretech Audio Filter	Unknown owner	


Codec	CyberLink Audio Effect (PCMMovie)	CyberLink Corporation	


Codec	MMACE SoftEmu	Unknown owner	


Codec	Samsung H264 Encoding Filter	PIXTREE, Inc.	


Codec	Gretech Network(FLV) Filter	Unknown owner	


Codec	Gretech OGG Source Filter	Unknown owner	


Codec	Gretech Network(AVI) Filter	Unknown owner	


Codec	DirectVobSub	Gabest	


Codec	Samsung AAC Decoding Filter	Pixtree, Inc.	


Codec	Gretech MKV Source Filter	Unknown owner	


Codec	DirectVobSub (auto-loading version)	Gabest	


Codec	HDX4 Flash Demuxer	HDX4 GmbH	


Codec	Pinnacle MP3 Encoder	Pinnacle Systems	


Codec	Samsung AAC Encoder Filter	Pixtree, Inc.	


Codec	MMACE DeInterlace	Unknown owner	


Codec	CyberLink Audio Wizard (PCMMovie)	CyberLink Corp.	


Codec	PICVideo M-JPEG 3 DirectShow Compressor	Pegasus Imaging Corporation	


Codec	Subtitle Source	Gabest	


Codec	AC3Filter	


Codec	DivX Video Decoder 0004	DivX, Inc.	


Codec	Emuzed H264 Video Decoder-Filter	Emuzed Inc. 	


Codec	Gretech Network(SHOUTcast) Filter	Unknown owner	


Codec	HDX4 H263/FLV Encoder	


Codec	Gretech Network(GOM) Filter	Unknown owner	


Codec	Gretech AAC Source Filter	Unknown owner	


Codec	CyberLink Audio Decoder (PCMMovie)	CyberLink Corp.	


Codec	Gretech MP3 Source Filter	Unknown owner	


Codec	Xiph.Org Ogg Demuxer	Unknown owner	


Codec	GPL MPEG-1/2 Decoder	Peter Wimmer, Gabest	


Codec	Gretech MP4 Source Filter	Unknown owner	


Codec	CyberLink Tzan Filter (PCMMovie)	CyberLink Corp.	


Codec	EssienR&D MPEG Writer Filter	Unknown owner	


Codec	AmvSource Std.	Unknown owner	


Codec	CyberLink QuickTime Source Filter	Cyberlink	


Codec	CyberLink Video/SP Decoder (PCMMovie)	CyberLink Corp.	


Codec	WebM Muxer Filter	Google	


Codec	WebM VP8 Decoder Filter	Google	


Codec	WebM VP8 Encoder Filter	Google	


Codec	WebM Splitter Filter	Google	


Codec	HDX4 H263/FLV Decoder	


Network Provider	RDPNP	Microsoft Corporation	


Network Provider	LanmanWorkstation	Microsoft Corporation	


Network Provider	webclient	Microsoft Corporation	


Print Monitor	Canon BJ Language Monitor iP2700 series	CANON INC.	


Print Monitor	Canon BJ Language Monitor iP2700 series XPS	CANON INC.

Jak laptop na gwarancji to kupić sprężone powietrze i przedmuchać wyloty powietrza, jak po gwarancji to rozkręcić i wyczyścić chłodzenie ręcznie i nałożyć nową pastę termo przewodzącą.

To też ale nie tylko w tym leży problem, a też w wysokim użyciu procesora. Wietrzę tu infekcję albo antivirusa do bani lub jedno i drugie.

Wysokie użycie procesora może być spowodowane temperatura ponieważ procesor włącza wtedy THROTLLING i mocno obniża swoje taktowanie przez co drastycznie spada jego wydajność i z pozoru proste operacje stają się dla niego barierą nie do przejścia. Co nie zmienia faktu, że nie zaszkodzi przeskanować kompa Malwarebyte i Adwcleanerem :slight_smile:

Dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.

Miałem podobny problem i to był wirus ( w efekcie czego spaliła mi się kość ram 4GB).

Myślę, że tutaj może być podobnie.