Activexdebugger i inne - sprawdzenie loga


(Quad) #1

Miałem na komputerze wirusy, chyba wszystkie usunąłem. Nie jestem jednak pewien, bo po wpisaniu w wierszu poleceń 'netstat -ao' wyświetlają się połączenia z internetem, które oznaczone są identyfikatorem procesu 0 czyli jest to proces bezczynności. To normalne? Z góry dzięki za sprawdzenie logów i odpowiedź na pytanie.

Log z Combofixa:

ComboFix 07-08-09.3 - "QuaD" 2007-08-12 21:00:07.2 - NTFSx86 

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.518 [GMT 2:00]((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-07-12 to 2007-08-12 )))))))))))))))))))))))))))))))2007-08-12 19:53	51,200	--a------	C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-08-11 19:42	


Log z Silent Runnera:

[code]"Silent Runners.vbs", revision 52, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP SP2 Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS] "DAEMON Tools" = ""D:\Programy\DAEMON\daemon.exe" -lang 1045" ["DT Soft Ltd."] "StrokeIt" = "D:\Programy\Strokeit\strokeit.exe" [null data] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "BluetoothAuthenticationAgent" = "rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent" [MS] "NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"] "AVP" = ""D:\Programy\Kaspersky\avp.exe"" ["Kaspersky Lab"] "RTHDCPL" = "RTHDCPL.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."] "SkyTel" = "SkyTel.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."] "Alcmtr" = "ALCMTR.EXE" [file not found] "NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS] "nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"] "SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."] "NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS] "WheelMouse" = "d:\Programy\Sterowniki_mysz\Amoumain.exe" ["A4Tech Co., Ltd."] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7}(Default) = "flashget urlcatch" -> {HKLM...CLSID} = "FGCatchUrl" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\FlashGet\jccatch.dll" ["www.flashget.com"] {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}(Default) = "BitComet ClickCapture" -> {HKLM...CLSID} = "BitComet Helper" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.3.28.dll" ["BitComet"] {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet GetFlash Class" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\FlashGet\getflash.dll" ["www.flashget.com"] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" \InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found] "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}" = "7-Zip Shell Extension" -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"] "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data] "{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}" = "Statystyki ochrony WWW" -> {HKLM...CLSID} = "Statystyki ochrony WWW" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\Kaspersky\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"] "{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class" -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer" -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu" -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper" -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{BD88A479-9623-4897-8546-BC62B9628F44}" = "SPTHandler" -> {HKLM...CLSID} = "SPTHandler" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\Spyware Terminator\sptcontmenu.dll" ["Crawler.com"] HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\ <> "AppInit_DLLs" = "secuload.dll,D:\Programy\KASPER~1\adialhk.dll" [file not found] HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ <> "BootExecute" = "autocheck autochk *"|"lsdelete" [null data]| [file not found] HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ <> klogon\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\klogon.dll" ["Kaspersky Lab"] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ 7-Zip(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}" -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"] Kaspersky Anti-Virus(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\Kaspersky\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"] SPTContMenu(Default) = "{BD88A479-9623-4897-8546-BC62B9628F44}" -> {HKLM...CLSID} = "SPTHandler" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\Spyware Terminator\sptcontmenu.dll" ["Crawler.com"] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ 7-Zip(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}" -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ Kaspersky Anti-Virus(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\Kaspersky\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"] SPTContMenu(Default) = "{BD88A479-9623-4897-8546-BC62B9628F44}" -> {HKLM...CLSID} = "SPTHandler" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\Spyware Terminator\sptcontmenu.dll" ["Crawler.com"] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\ SPTContMenu(Default) = "{BD88A479-9623-4897-8546-BC62B9628F44}" -> {HKLM...CLSID} = "SPTHandler" \InProcServer32(Default) = "D:\Programy\Spyware Terminator\sptcontmenu.dll" ["Crawler.com"] Group Policies {GPedit.msc branch and setting}: ----------------------------------------------- Note: detected settings may not have any effect. HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ "shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on} "undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Devices: Allow undock without having to log on} Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop may be disabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\ "Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp" Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Control Panel\Desktop\ "Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\QuaD\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Tapeta pulpitu.bmp" Startup items in "QuaD" & "All Users" startup folders: ------------------------------------------------------ C:\Documents and Settings\QuaD\Menu Start\Programy\Autostart "Adobe Gamma" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."] "Stardock ObjectDock" -> shortcut to: "D:\Programy\ObjectDock\ObjectDock.exe" ["Stardock"] C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart "Adobe Gamma Loader" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."] "BlueSoleil" -> shortcut to: "D:\Programy\BlueSoleil\BlueSoleil.exe" ["IVT Corporation"] Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS] 000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\wshbth.dll" [MS] 000000000005\LibraryPath = "C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll" ["Apple Computer, Inc."] Transport Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 20 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: ------------------------------------ Explorer Bars HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\ HKLM\Software\Classes\CLSID{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}(Default) = "Statystyki ochrony WWW" Implemented Categories{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar] InProcServer32(Default) = "D:\Programy\Kaspersky\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"] Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\ "MenuText" = "Sun Java Console" "CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBC}" -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_02" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_02" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\ "ButtonText" = "Statystyki ochrony WWW" {D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\ "ButtonText" = "FlashGet" "MenuText" = "FlashGet" "Exec" = "D:\Programy\FlashGet\FlashGet.exe" ["FlashGet.com"] {FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\ "ButtonText" = "Messenger" "MenuText" = "Windows Messenger" "Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS] Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): ------------------------------------------------------------------ Ad-Aware 2007 Service, aawservice, ""D:\Programy\Ad-Aware 2007\aawservice.exe"" ["Lavasoft AB"] BlueSoleil Hid Service, BlueSoleil Hid Service, "D:\Programy\BlueSoleil\BTNtService.exe" [null data] Bluetooth Support Service, BthServ, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k bthsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\bthserv.dll" [MS]} Kaspersky Internet Security 6.0, AVP, "D:\Programy\Kaspersky\avp.exe -r" ["Kaspersky Lab"] LightScribeService Direct Disc Labeling Service, LightScribeService, ""C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"" ["Hewlett-Packard Company"] NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"] ---------- (launch time: 2007-08-12 21:11:00) <>: Suspicious data at a malware launch point. + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives took 86 seconds. ---------- (total run time: 127 seconds)
Log z hijacka:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:39:01, on 2007-08-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Programy\Kaspersky\avp.exe

D:\Programy\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Programy\Sterowniki_mysz\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy\DAEMON\daemon.exe

D:\Programy\Strokeit\strokeit.exe

D:\Programy\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

D:\Programy\ObjectDock\ObjectDock.exe

D:\Programy\Kaspersky\avp.exe

D:\Programy\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Firefox\firefox.exe

D:\Programy\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\Programy\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.3.28.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - D:\Programy\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "D:\Programy\Kaspersky\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] d:\Programy\Sterowniki_mysz\Amoumain.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Programy\DAEMON\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKCU\..\Run: [StrokeIt] D:\Programy\Strokeit\strokeit.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = D:\Programy\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - D:\Programy\Kaspersky\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Programy\Kaspersky\scieplugin.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: secuload.dll,D:\Programy\KASPER~1\adialhk.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - D:\Programy\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - D:\Programy\Kaspersky\avp.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - D:\Programy\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


--

End of file - 6258 bytes

(Heniu133) #2

Usuń w HJT.

Do notatnika wklej:

Plik > zapisz jako > zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki > zapisz pod nazwą Fix.reg np na

pulpicie > dwuklik na Fix.reg > potwierdzasz > restart.

To pewnie coś od nvidii, ale możesz profilaktycznie przeskanować na http://www.virustotal.com/pl/ i zobaczysz czy coś wykryło.

Poza tym czysto.

Co do pytania to raczej normalne, chociaż nie powiem na 100%.

U mnie też tak mam.