Ad-Aware - Podstawy

Cześć w tej poradzie opiszę podstawowe użytkowanie Programu Ad-Aware SE … A więc zaczynajmy.

Dobrym narzędziem do ujaw-niania i zwalczania szpiegów jest program Ad-aware firmy Lavasoft.

Możemy go ściągnąć z tąd:

:arrow: http://www.dobreprogramy.com/index.php?dz=2&t=55&id=107

Spolszczenie

:arrow: http://www.dobreprogramy.com/index.php?dz=2&t=39&id=768

PO INSTALACJI:

W jego centralnej części znajdziemy informację o aktualnej wersji pliku

referencyjnego nazywanego też plikiem odniesienia. Znajdują się w nim

dokładne opisy wszystkich znanych aplikacji spyware. Warto więc często

dokonywać sprawdzenia czy nie pojawiła się nowa wersja. Pobranie i

instalacja pliku w prezentowanej wersji 6.0 są znacznie łatwiejsze niż w

poprzednich. Wszystkie czynności wykonuje program pozostawiając nam

oczywiście prawo do rezygnacji.

Po uaktualnienie sięgamy z głównego okna programu klikając na link

Check for updates.

Kiedy ściągneliśmy już aktualizację należy ponownie uruchomić program.

Po Ponownym uruchmieniu komputera teraz będzie nas interesował przycisk po lewej stronie głównego okna (Scan now).

Po jego uaktywnieniu otworzy się kolejne okno, w którym zdecydujemy czy przeprowadzić

Skanowanie przy ustawieniach domyślnych, czy ograniczymy się do wybranego dysku (folderu, pliku).

Oczywiście korzystając z programu po raz pierwszy warto zaakcepto wać ustawienia domyślne i przeskandować całe zasoby.

Przy kolejnych - możemy stosować ustawienia selektywne

Z całą pewnością wynik działania programu będzie dla Was szokujący, a

liczba plików podejrzanych o szpiegostwo może przekroczyć kilkadziesiąt

pozycji. Aby było ich mniej warto przed uruchomieniem wyczyścić niepotrzebne pliki cookies.

Teraz klikamy na Next i w kolejnym oknie podejmujemy decyzję co do

przyszłości podejrzanych plików. Zazwyczaj Zaznaczamy wszystkie pliki

i Klikamy na Next. To polecenie całkowicie usunie wskazane pliki z

systemu. Operacja czyszczenia jest zakończona.

Pozdrawiam :stuck_out_tongue: