Administrator Windows 7 jak dostać uprawnienia


(kranzio) #1

Wchodzisz w panel sterowania / narzędzia administracyjne / zarządzanie komputerem wybierasz użytkownicy i grupy lokalne potem użytkownicy, włączasz konto administrator i nadajesz sobie uprawnienia (pod warunkiem, że konto administratora nie jest zabezpieczone hasłem lub to hasło znasz)


(kranzio) #2

Kliknij prawym przyciskiem na instalkę i wybierz uruchom jako administrator


(rgabrysiak) #3

Podaj o jaką grę ci chodzi i podaj jaką wersję systemu posiadasz?