Adres strony [joomla]


(Nicr) #1

mam pytanie jak zmienić to co się pokazuje w pasku adresu... ogólnie podana jest ścieżka na serverze a musi być adres strony.... i

  1. jak zmienić żeby na górnej belce okna były znaki 'spacja' a nie %20 (mozilla łapievte znaki a IE6 nie)