Adres URL do pliku ze spacjami w nazwie


(El Krzysztof Wojciechowski) #1

Hej,

Czy idzie utworzyć adres URL do pliku, który na FTP w nazwie ma spacje? Np. do pliku o nazwie "plik pdf.pdf" chcielibyśmy otrzymać adres, aby dodać go na stronę www.

Jeśli istnieje taki sposób to czy idzie go zastosować do katalogów.


(adpawl) #2

Możesz potraktować funkcją urlencode …tutaj masz wersję online

Albo po prostu w miejsce spacji wstawiasz %20

Jednak odradzam używania spacji, polskich znaków diakrytycznych i innych cudactw - oszczędza to wielu problemów.