Adresacja ip w sieci (nanostation loco m2)


(Bucek18) #1

uprzejmie proszę o pomoc jak zaadresować odpowiednio sieć na 2 domy 

1 dom: 
router+nanostacja, która ma nadawać sygnał jako bridge 
2 dom 
nanostacja odbiorcza +router do rozsiewania sygnału po domu 

problemem jest, że nie "ogarniam" adresacji IP, tzn. jakie ip ma mieć 1 nano 
jakie ip ma mieć 2 nano i tak samo router w 2 domu, czy ma chodzić dhcp itp.


(roobal) #2

Jeśli w obu domach ma być jedna sieć (jedna domena rozgłoszeniowa):

  1. Podłączasz w domu nr 1 nano do portu LAN i pobierasz IP z serwera DHCP lub ustawiasz mu rezerwację na konkretny adres;

  2. Podłączasz w domu nr 2 nano do portu LAN, na routerze wyłączasz serwer DHCP (adresy będą pobierane z DHCP routera w domu nr 1).

 

Jeśli w każdym domu ma być osobna sieć (dwie domeny rozgłoszeniowe):

  1. Jak wyżej;

  2. Podłączasz w domu nr 2 nano do portu WAN i w routerze ustawiasz Dynamic IP (możesz na routerze w domu nr zrobić rezerwację na konkretny adres dla routera);

  3. Na routerze w domu nr 2 zmieniasz adresację sieci, tj. jeśli w domu nr 1 masz 192.168.0.0 255.255.255.0, to w drugim ustawiasz 192.168.1.0 255.255.255.0 itd.