Ads by SASA (reklamy)

Witam, niedawno pojawiły mi się reklamy w przeglądarce. Wszystkie są podpisane “SASA”, “Ads by SASA”, “przedstawia SASA” itp. Próbowałem już AdwCleaner, ComboFix, resetowania ustawień przeglądarki, odinstalowywania programów w panelu sterowania i AdBlock. Nic oczywiście nie pomogło. Spotkał się już z tym ktoś lub wie, jak się tego pozbyć?

http://screenshooter.net/102636901/dgnjxqx

 

Raport:

http://www.wklej.org/id/1756496/

http://www.wklej.org/id/1756497/

http://www.wklej.org/id/1756498/

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {1978C166-4C0E-40A5-8F6A-7528FCE80447} - System32\Tasks\HDMISwitch = C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\HDMISwitch\Bin\HDMISwitch.exe [2013-09-04] () ==== ATTENTION
Task: {3EF5AE04-9C25-439E-A6BB-11277A51D6C4} - System32\Tasks\{16FEA311-BF46-4DA6-8FB6-C3321A372848} = pcalua.exe -a C:\Users\Lemur\AppData\Roaming\istartsurf\UninstallManager.exe -c -ptid=cornl
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Reprise:wupeogjxldtlfudivq`qsp`26hfm
HKLM-x32\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] = C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [34672 2008-06-12] (Adobe Systems Incorporated)
Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-1675225113-4095366306-2697408931-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
ProxyEnable: [S-1-5-21-1675225113-4095366306-2697408931-1000] = Internet Explorer proxy is enabled
ProxyServer: [S-1-5-21-1675225113-4095366306-2697408931-1000] = http=127.0.0.1:9881
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
Toolbar: HKU\S-1-5-21-1675225113-4095366306-2697408931-1000 - No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-1675225113-4095366306-2697408931-1000 - No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No File
CHR Extension: (Black Black Chrome Theme Neon Green Highlight) - C:\Users\Lemur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\phpbpckgofmlhfpbakbfbkiopngnpigh [2015-07-13]
R2 IkhTkasTck; C:\Program Files (x86)\IkhTkasTck\IkhTkasTck.exe [281088 2015-06-16] () [File not signed] ==== ATTENTION
U4 AvastVBoxSvc; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe [X]
S2 wasvc_1.10.0.19; "C:\Program Files (x86)\WordAnchor_1.10.0.19\Service\wasvc.exe" [X]
U4 VBoxAswDrv; \\C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys [X]
S1 wsfd_1_10_0_19; system32\drivers\wsfd_1_10_0_19.sys [X]
2015-07-13 20:55 - 2011-06-26 08:45 - 00256000 _____ C:\Windows\PEV.exe
2015-07-13 20:55 - 2010-11-07 19:20 - 00208896 _____ C:\Windows\MBR.exe
2015-07-13 20:55 - 2009-04-20 06:56 - 00060416 _____ (NirSoft) C:\Windows\NIRCMD.exe
2015-07-13 20:55 - 2000-08-31 02:00 - 00518144 _____ (SteelWerX) C:\Windows\SWREG.exe
2015-07-13 20:55 - 2000-08-31 02:00 - 00406528 _____ (SteelWerX) C:\Windows\SWSC.exe
2015-07-13 20:55 - 2000-08-31 02:00 - 00098816 _____ C:\Windows\sed.exe
2015-07-13 20:55 - 2000-08-31 02:00 - 00080412 _____ C:\Windows\grep.exe
2015-07-13 20:55 - 2000-08-31 02:00 - 00068096 _____ C:\Windows\zip.exe
2015-07-13 20:52 - 2015-07-13 21:03 - 00000000 ____ D C:\Qoobox
2015-07-09 01:54 - 2015-07-09 02:18 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
2015-07-09 01:01 - 2015-07-09 01:01 - 00003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{16FEA311-BF46-4DA6-8FB6-C3321A372848}
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania.

Dziękuję za odpowiedź, zaraz wykonam. Mam tylko jeszcze jedno pytanie, wystarczy tylko Chrome, czy trzeba odinstalować wszystkie przeglądarki? Jeżeli trzeba wszystkie, to jak to zrobić w przypadku MSIE?

Odinstaluj tylko Chrome.

Pomogło, bardzo dziękuję za pomoc :slight_smile: