Adware.Agent.BN

WITAM WSZYSTKICH… myślałem ze dam rade ale niestety. >>Adware.Agent.BN posiadam to g… na kompie i proszę o pomoc! wszystkich co umieją to usunąć :frowning: moje gg - 9235239

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:14:56, on 2008-03-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20583)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\WINDOWS\vsnpstd2.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54843

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = :

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O4 - HKLM…\Run: [nTrayFw] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMAX] “C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe” /tray

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [sony Ericsson PC Suite] “C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe” /startoptions

O4 - HKLM…\Run: [kis] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sNPSTD2] C:\WINDOWS\vsnpstd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe” -atboottime

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools] “C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKCU…\Run: [MsnMsgr] “C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu!\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me … b56907.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi … b56986.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll

O21 - SSODL: apdqnxp - {915307A9-B6FC-4494-9C19-FC281F34249E} - C:\WINDOWS\apdqnxp.dll

O21 - SSODL: btrklfr - {02BB3730-F7D6-4550-8174-29F77A639204} - C:\WINDOWS\btrklfr.dll

O21 - SSODL: CDCD - {68696f15-f3ac-44c2-87cd-1824b307ea37} - C:\WINDOWS\Installer{68696f15-f3ac-44c2-87cd-1824b307ea37}\CDCD.dll

O21 - SSODL: DrvMon - {613ad974-cb76-4998-9e5c-6dc67338366a} - C:\WINDOWS\Installer{613ad974-cb76-4998-9e5c-6dc67338366a}\DrvMon.dll

O21 - SSODL: zip - {db34b3f0-5a99-4585-883e-a080b5317945} - C:\WINDOWS\Installer{db34b3f0-5a99-4585-883e-a080b5317945}\zip.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Indexing Service (CiSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe (file missing)

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

:? :? :? :? :? :?

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym - Daj log z ComboFix

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350