Ahnlab i Zoolz


(House079) #1

Dodacie do bazy programy antywirusowe Ahnlab i program do obsługi ciekawej chmury Zoolz?


(Zero Ghost) #2

Akurat jest promocja na Zoolz ,można wyjąć 100GB za free.
https://cloud1.zoolz.co.uk/offer100gb?skipCountryCheck=true