[ajax] Funkcja nie działa


(Pit17x) #1

Witam,

napisałem funkcję, która w znaczniku div powinna wyświetlić zawartość pliku s.txt. Jednak funkcja ta nie działa... Z tego co zauważyłem, warunek xml.readyState==4 ciągle zwraca false...

function ajax(){


			var xml = false;

			if(window.XMLHttpRequest){

				xml = new XMLHttpRequest();

			}

			else if(window.ActiveXObject){

				xml = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")

				}

				xml.onreadystatechange = function(){

					if(xml.readyState==4){

						if(xml.status==200){

							document.getElementById('pojem').innerHTML = xml.responseText;


						}

					}

				}

			xml.open("GET","http://127.0.0.1/~pit/s.txt");

			xml.send(null);

			}