[ajax/jquery] zwracanie wartosci logicznej


(Grzelix) #1

I jest możliwe ( jeśli tak to jak to obsłużyć zapomocą jquery) zapytania ajax, które zwraca true lub false.

Przykład dla lepszsego zrozumienia :

$.ajax({ url: "file.php"+pathname, context: document.body, success: function(){ to do (jeśli zwróci true }});

file.php :

if(cond)

return true;

else

return false;

Mam nadzieje że jasno widać o co mi chodzi :slight_smile:


(Sitemaster) #2