[AJAX] Nakładka na XMLHttpRequest


(Krzkaczor) #1

(mario@) #2

Z index.html wywal

document.write('YEAH it works');

A w HtttpClient.js zastąp to

this.rXmlHttp.open(this.requestType,url,this.isAsync);

this.rXmlHttp.onReadyStateChange = this.readyStateChangeCallback();

this.rXmlHttp.send(payload);

this.rXmlHttp.onreadystatechange = this.readyStateChangeCallback();

tym

this.rXmlHttp.onReadyStateChange = this.readyStateChangeCallback();

this.rXmlHttp.open(this.requestType,url,this.isAsync);

this.rXmlHttp.send(payload);

i powinno zadziałać

Pod tym adresem http://www.w3schools.com/ajax/default.asp znajdziesz dosyć ciekawie napisany kurs ajaxa


(Krzkaczor) #3