Ajax Shoutbox


(sebastian003) #1

Próbowałem Zainstalować tak jak w dokumentacji Ajax Shoutbox 1.1.0

Lecz gdy chciałem zainstalować wyskoczyło to

This file is only meant for new installs

CO robić :slight_smile:


(huber2t) #2

znaczy to że uruchomiłeś dwa razy plik index.php znajdujący się w folderze install, jeżeli to ci sie pojawiło to znaczy że forum jest zainstalowane