AJAX zasada działania

Jak wiadomo główną zaletą AJAX-a jest interakcja bez przeładowania strony, czy AJAX “z góry” wczytuje (niekoniecznie od razu wyświetla) wszystkie potrzebne pliki czy robi to dopiero po kliknięciu w odpowiedni button i wywołanie odpowiedniej funkcji?

Robi to po kliknięciu (tzn niekoniecznie o kliknięciu, dokładniej to po jakimś zdarzeniu lub z góry określonym czasie). Wykonuje asynchroniczne zapytanie (np. POST lub GET). A plik np. php zwraca mu jakieś dane

AJAX umożliwia np. wczytywać dane co określony (np. co 5 sekund) czas lub po załadowaniu strony. Dobre jeśli chcesz sprawdzać użytkowników na stronie i np. ich IP, przeglądarkę.

[EDIT]

korekta :slight_smile:

AJAX to technologia, ona to umożliwia, a nie może (;