Akcja na hiperłączu i obrazkach

Mam dwa hiperłącza powiedzmy ZIMA i LATO. Pod spodem dwa obrazki. Chcę, żeby po najechaniu na ZIMA obrazek się od zimy pokazywał, a po najechaniu na LATO obrazek letni się pokazywał, a po kliknięciu zostawał. Jak to zrobić?

Poczytaj o JavaScript i zdarzeniach: onclick, onmouseover, onmouseout.