Aktualizacja do Windows 10 i działanie Windows Update


(Shadow645) #1

2015-07-31 01:21:18, Error SP CSetupPlatform::ResurrectNewSystem: Failure: Win32Exception: \?\C:\$Windows.~BT\Sources\NewSystem.dat: Nie można odnaleźć określonego pliku. [0x00000002] __cdecl UnBCL::FileStream::FileStream(const class UnBCL::String *,enum UnBCL::FileMode,enum UnBCL::FileAccess,enum UnBCL::FileShare,unsigned long)[gle=0x00000002]

Witam.