Aktualizacja jQuery wordpress


(Karassu) #1

Czy wie ktoś jak dokonać aktualizacji jQuery w Wordpressie ? próbowałem pluginem ale nie działa.


(Xenvl) #2

Po co chcesz aktualizować? Jeśli potrzebujesz tylko nowszego jquery, to dodaj do motywu te linijki (oczywiście, zmieniasz jquery na takie, jakiego potrzebujesz):

function register_additional_scripts() {
 wp_register_script(
    'jquery',
    "//code.jquery.com/jquery-1.8.2.min.js",
    array(),
    '1.8.2',
    true
  );
}
add_action( 'init', 'register_additional_scripts' );

//to nie powinno być potrzebne, ale mogę się mylić
function additional_scripts_enqueue() {
    wp_enqueue_script( 'jquery' );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'additional_scripts_enqueue' );

Ta druga część nie powinna być potrzebna.


(Karassu) #3

Gdzie mam to dodac? Zaktualizować muszę ponieważ nie działa mi jeden plugin i author pluginu kazał zaktualizować jQuery


(Xenvl) #4

Do pliku functions.php motywu.


(Karassu) #5

Wkleiłem, czy to oznacza, że już się to zaktualizowało ?


(Kam Wojtczak) #6

Dodaj do swojego motywu w  pliku functions.php tą funkcję,

if (!is_admin()) add_action("wp_enqueue_scripts", "my_jquery_enqueue", 11);
function my_jquery_enqueue() {
  wp_deregister_script('jquery');
  wp_register_script('jquery', "http" . ($_SERVER['SERVER_PORT'] == 443 ? "s" : "") . "://tu wklej link z wersją jQuery, którą chcesz posiadać", false, null);
  wp_enqueue_script('jquery');
}