Aktualizacja Linux Mint

Nie wiem dlaczego nie mam aktualizacji do wersji 20.1 Linux Mint ,wersja ta została wydana 8.01.2021.

Nie widać tam?

  1. W Menedżerze Aktualizacji kliknij Odśwież i zainstaluj aktualizacje.

System jest aktualny wykonałem.Żadnej aktualizacji .

Aktualizacja jest w narzędziu raporty systemowe.
Po jej akceptacji otworzy się okienko menedżera pakietów i pobierze się co potrzeba.