Aktualizacja systemd-sysvcompat


(rpm) #1

Witam, nie mogę zaktualizować systemd-sysvcompat z wersji 216-3 -> 217-6. Ponieważ wyskakują błędy, system udało się zaktualizować dzięki opcji:  pacman -Syu --ignore systemd-sysvcompat && pacman -Sf systemd-sysvcompat

pacman -Syu systemd-sysvcompat
rozwiązywanie zależności...
szukanie konfliktów międzypakietowych...

Pakiety (1): systemd-sysvcompat-217-6

Całkowity rozmiar po instalacji: 0,00 MiB

:: Kontynuować instalację? [T/n]
(1/1) sprawdzanie kluczy w zestawie kluczy     [-----------------] 100%
(1/1) sprawdzanie spójności pakietów        [-----------------] 100%
(1/1) wczytywanie plików pakietu          [-----------------] 100%
(1/1) sprawdzanie konfliktów plików        [-----------------] 100%
błąd: nie udało się dokonać transakcji (konfliktujące pliki)
systemd-sysvcompat: /usr/bin/halt znajduje się w systemie plików
systemd-sysvcompat: /usr/bin/init znajduje się w systemie plików
systemd-sysvcompat: /usr/bin/poweroff znajduje się w systemie plików
systemd-sysvcompat: /usr/bin/reboot znajduje się w systemie plików
systemd-sysvcompat: /usr/bin/runlevel znajduje się w systemie plików
systemd-sysvcompat: /usr/bin/shutdown znajduje się w systemie plików
systemd-sysvcompat: /usr/bin/telinit znajduje się w systemie plików
systemd-sysvcompat: /usr/share/man/man8/halt.8.gz znajduje się w systemie plików
systemd-sysvcompat: /usr/share/man/man8/poweroff.8.gz znajduje się w systemie plików
systemd-sysvcompat: /usr/share/man/man8/reboot.8.gz znajduje się w systemie plików
systemd-sysvcompat: /usr/share/man/man8/runlevel.8.gz znajduje się w systemie plików
systemd-sysvcompat: /usr/share/man/man8/shutdown.8.gz znajduje się w systemie plików
systemd-sysvcompat: /usr/share/man/man8/telinit.8.gz znajduje się w systemie plików
Wystąpiły błędy, nie zaktualizowano żadnego pakietu.

 


(dragonn) #2

Pokaż wynik polecenia np.

pacman -Qo /usr/bin/halt

(rpm) #3

 

pacman -Qo /usr/bin/halt
błąd: Żaden pakiet nie jest właścicielem /usr/bin/halt

Nic szczególengo w systemie nie robiłem, po prostu nowe aktualizacje tak namieszały.


(dragonn) #4

Czasami pacmanowi zdaża się "zgubić" pliki. Najprościej będzie po prostu wywalić te pliki i zauktalizować pakiet, powinno ruszyć, zawsze tak robiłem. Ewentlanie spróbuj parmetre --force do pacmana dodać.


(rpm) #5

Dzięki dragonn opcja --force pomogła. Ja wcześniej próbowałem z opcją Sf, ale to nie to samo teraz w nowym pacmanie pacman -Sf systemd-sysvcompat

Kiedyś opcja --force przy aktualizacji biblioteki lib rozwaliła nie jedenemu system, dlatego byłem ostrożny.


(dragonn) #6

Tak, wywali opcję f bo za dużo osób rozwalało sobie nią system :D, przy akutalizacjiach elementów typu filesystem użycie opcji Sf wykładało system dlatego przeniesli to do --force żeby mniej osób na to wpadło.